Energiapolitiikan on luotava metsäteollisuudelle menestymisen mahdollisuudet

Tiedotteet |
Työ- ja elinkeinoministeriön sähköntarvetta ja uusiutuvan energian edistämistä koskevat kannanotot eivät tue metsäteollisuuden mahdollisuuksia investoida toimintaan Suomessa. Valtiovalta vaikuttaa teollisuuspoliittisilla linjauksillaan merkittävästi metsäteollisuuden kehittymiseen.

Kannustamalla sähköntuotantoa lisääviin investointeihin, valtio voi edistää teollisen tuotannon sijoittumista Suomeen. Sähköntuotannon rajoittaminen alhaisten kasvuarvioiden perusteella on pessimististä tulevaisuudenkuvaa toteuttavaa teollisuuspolitiikkaa.

Arviota metsäteollisuuden sähköntarpeesta ei voi perustaa yksipuoliseen ja pessimistiseen tutkijan näkemykseen metsäalan tulevaisuudesta. Arvioiden sijaan tulevaisuus luodaan politiikalla, joka vahvistaa metsäteollisuuden kilpailukykyä.

Menestyvä metsäteollisuus tarvitsee sähköä. Myös uusiutuvan energian tuottaminen tarvitsee metsäteollisuutta. Sen sijaan, että uusiutuvan energian lisäämiseksi kehitetään lisää päällekkäisiä ohjauskeinoja, uusiutuvaa energiaa edistetään parhaiten huolehtimalla metsäteollisuuden kilpailukyvystä.

Kehittyvän metsäteollisuuden sähköntarve kasvaa – vientiteollisuuden kustannuskilpailukyky luodaan kotimaassa

Metsäteollisuuden kilpailukykyisten tehtaiden tuotanto ja sähkönkäyttö kasvavat pitkällä aikavälillä rakennemuutoksesta huolimatta. Metsäteollisuusyritykset arvioivat sähköntarpeensa kasvavan siten, että vuonna 2020 saavutetaan taantumaa edeltänyt taso eli 27–28 terawattituntia. Vuonna 2030 sähkönkäyttö on noin 32 terawattituntia, kun puunjalostus on monipuolistunut ja jalostusarvoa nostettu entisestään.

Suomessa on Euroopan nykyaikaisimmat metsäteollisuuden tehtaat, eturivin osaaminen ja laadukasta raaka-ainetta. Suomen metsäteollisuus aikoo valmistaa jatkossakin 100 miljoonan eurooppalaisen tarvitsemat biotuotteet. Koko metsäklusteri tuo kolmanneksen Suomen nettovientituloista, joilla on tärkeä rooli esimerkiksi julkisten palvelujen rahoittamisessa.

Sähköntuotantoa koskevien poliittisten päätösten tulee vastata menestyvän teollisuuden tarpeisiin. Metsäteollisuuden rakennemuutos ja taantuma eivät pitkällä aikavälillä vähennä sähköntarvetta. Maassamme toimii edelleen 52 sellu-, paperi- tai kartonkitehdasta, joiden kehittämisessä sähkön saatavuudella kilpailukykyiseen hintaan on suuri merkitys. Menestyvien tehtaiden tuotanto on rakennemuutoksessa kasvanut ja kehitys jatkuu, mikäli kotimaista toimintaympäristöä vahvistetaan.

Metsäteollisuuden uusiin tuotteisiin liittyvien hankkeiden eteneminen Suomessa edellyttää kustannuskilpailukyvyn turvaavaa pitkäjänteistä energiapolitiikkaa. Valtiovalta vaikuttaa ydinvoimaa, energiaverotusta sekä syöttötariffeja koskevilla linjauksillaan merkittävästi uusien kotimaisten metsäteollisuusinvestointien kannattavuuteen. Nopeat ja kilpailukykyä parantavat ratkaisut pitävät metsäteollisuuden Suomessa.

Lisätietoja:
Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 040 535 0501