Energiapolitiikan on luotava metsäteollisuudelle menestymisen mahdollisuudet

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden kilpailukykyisten tehtaiden tuotanto ja sähkönkäyttö kasvavat pitkällä aikavälillä rakennemuutoksesta huolimatta.

Metsäteollisuusyritykset arvioivat sähköntarpeensa kasvavan siten, että vuonna 2020 saavutetaan taantumaa edeltänyt taso eli 27–28 terawattituntia. Vuonna 2030 sähkönkäyttö on noin 32 terawattituntia, kun puunjalostus on monipuolistunut ja jalostusarvoa nostettu entisestään.

Sähköntuotantoa koskevien poliittisten päätösten tulee vastata menestyvän teollisuuden tarpeisiin
 
Metsäteollisuuden rakennemuutos ja taantuma eivät pitkällä aikavälillä vähennä sähköntarvetta. Maassamme toimii edelleen 50 sellu-, paperi- tai kartonkitehdasta, joiden kehittämisessä sähkön saatavuudella kilpailukykyiseen hintaan on suuri merkitys. Menestyvien tehtaiden tuotanto on rakennemuutoksessa kasvanut ja kehitys jatkuu, mikäli kotimaista toimintaympäristöä vahvistetaan.

Metsäteollisuuden uusiin tuotteisiin liittyvien hankkeiden eteneminen Suomessa edellyttää kustannuskilpailukyvyn turvaavaa pitkäjänteistä energiapolitiikkaa. Valtiovalta vaikuttaa ydinvoimaa, energiaverotusta sekä syöttötariffeja koskevilla linjauksillaan merkittävästi uusien kotimaisten metsäteollisuusinvestointien kannattavuuteen. Nopeat ja kilpailukykyä parantavat ratkaisut pitävät metsäteollisuuden Suomessa.

Suomessa on Euroopan nykyaikaisimmat metsäteollisuuden tehtaat, eturivin osaaminen ja laadukasta raaka-ainetta. Koko metsäklusteri tuo kolmanneksen Suomen nettovientituloista, joilla on tärkeä rooli esimerkiksi julkisten palvelujen rahoittamisessa.

Lisätietoja:
Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 040 535 0501

Arvio Suomen sähkön kysynnästä

Ajankohtaiset energia-ja ilmastoasiat.ppt