Energiapoliittisilla lisämaksuilla heikennetään metsäteollisuuden mahdollisuuksia kehittää toimintaansa

Tiedotteet |

"Sopeuttamalla kapasiteettia sekä parantamalla tuottavuutta ja kustannustehokkuutta metsäteollisuus on vahvistanut kannattavan toiminnan perusedellytyksiä Suomessa. Niiltä ei saa vetää pohjaa pois poliittisin päätöksin."

"Kaikki poliittiset lisämaksut vähentävät metsäteollisuuden mahdollisuuksia kehittää nykyistä toimintaansa ja investoida uusiin tuotteisiin ja teknologioihin kotimaassa", sanoi Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila teollisuuden energiatiedotustilaisuudessa tänään 7.4.2009 Helsingissä.

Hallituksen kehysriihen ilmasto- ja energiapoliittiset päätökset lisäävät entisestään Suomen haasteellisuutta metsäteollisuuden toimintaympäristönä

Hallituksen päätökset Kela-maksun poistamisen rahoituksesta lähes kolminkertaistavat metsäteollisuuden energiaverot vuodesta 2011 alkaen. Korotukset heikentävät Suomen metsäteollisuuden mahdollisuuksia kehittää päästötöntä energiaa ja biopolttoaineita tuotantoprosessiensa yhteydessä.

  

Esitetty metsäteollisuuden sähköveron kolminkertaistaminen lisää Ruotsin kilpailuetua entisestään. Ruotsin metsäteollisuudella, joka ei maksa sähköveroa, on jo nyt 65 miljoonan euron vuosittainen kustannusetu.

 

Tuulivoiman syöttötariffimaksujen kerääminen metsäteollisuudelta olisi suoraa tulonsiirtoa pois sektorilta, joka tuottaa uusiutuvaa energiaa korkealla hyötysuhteella. Ilmasto- ja energiapolitiikassa on nostettava etusijalle monipuolisen puunjalostuksen kehittäminen ja uusiutuvan energian kustannustehokas lisääminen. Lähes 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta tuotetaan metsäteollisuuden tuotantoprosessien osana.

 

Windfall-verojen osalta hallituksen on pidettävä kiinni aiemmasta linjauksestaan, jonka mukaan energiaintensiivisen teollisuuden oman energiantuotannon kustannuksia ei lisätä.

 

Kilpailutilanteen haasteellisuutta lisää USA:ssa käyttöön otettu määräaikainen valmisteveron hyvitys, joka sellu- ja paperiteollisuuden yhteydessä tapahtuvan energiantuotannon osalta voi nousta yli 50 prosenttiin sellun markkinahinnasta. Kokonaisuudessaan tämä verotuki USA:n sellu- ja paperiteollisuudelle voi olla jopa 6 miljardia dollaria.

 

Kustannustehokasta uusiutuvan energian tuotantoa on edistettävä

 

Energiaintensiivisen teollisuuden ohjauskeinoksi on Euroopassa valittu päästökauppa. Päästökaupan kustannukset yhdessä kansallisten energiaverojen nousun kanssa merkitsevät tuplarasitetta metsäteollisuudelle ja vievät pohjan mahdollisuuksilta kehittää edelläkävijänä uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden tuotantoa Suomessa.

 

Lisätietoja:

Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6611 tai 040 – 535 0501