Energian lisäverotukselle ei ole perusteita

Tiedotteet |

Energian lisäverotukselle ei ole perusteita, koska se nostaisi energian hintaa ja heikentäisi metsäteollisuuden kilpailukykyä. EU:n päästökauppa on jo nostanut sähkön ja energian hintaa, mitä ei ole mahdollista kompensoida maailmanmarkkinoilla hinnankorotuksin.

"Lisäverotuksella ei voida enää heikentää suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä. Lisäverotus päätyisi kuitenkin lopulta sähköä ostavien asiakkaiden kuten metsäteollisuuden maksettavaksi", toteaa Metsäteollisuus ry:ssä teollisuuspolitiikasta vastaava Pertti Laine.

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta tekemässään selvityksessä selvitysmies Kara totesi, että satunnaisvoittojen verottamista ei voida perustella valtiontaloudella eikä ilmastotavoitteiden toteutumisella.

21.12.2005

Lisätietoja:

Pertti Laine, johtaja, teollisuuspolitiikka, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 6633, 0400 506 977, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi