Elinkeinoministeri Jyri Häkämies Metsäteollisuus ry:n kevätkokouksessa: Vientiteollisuus saatava nopeasti kasvuun

Tiedotteet |
”Suomen kauppatase oli viime vuonna heikoin 35 vuoteen, ja sen oikaisemiseen tarvitaan menestyvää vientiteollisuutta. Suomi on saatava nopeasti kasvuun, mikä tukee työllisyyttä ja suomalaisten hyvinvointia”, korosti elinkeinoministeri Jyri Häkämies tänään pidetyssä Metsäteollisuus ry:n kevätkokouksessa Helsingissä. 

”On ilahduttavaa, että hallituksen päättämä energiaveroleikkurin laajentaminen ja käyttöönoton aikaistaminen vuoden 2012 alusta on jo nyt tuonut metsäteollisuuden tuotantoa takaisin Suomeen. Tämä osoittaa, että teollisuuspolitiikalla on merkitystä”, sanoo Häkämies.

Häkämiehen mukaan myös taannoisessa kehysriihessä päätetyt hankkeet, esim. raakapuu-terminaaliverkoston rakentamisesta ja itärajan rataliikenteen sujuvuuden parantamisesta tukevat metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä. Suomen vientiteollisuutta uhkaa kuitenkin merkittävä kuljetuskustannusten nousu vuonna 2015, mikäli rikkidirektiivi astuu tuolloin voimaan pohjoisilla merialueilla.

”Suomen hallitus jakaa vientiteollisuuden huolen merikuljetuskustannusten huomattavasta noususta. Tukiaikaa rikkidioksidia vähentäville investoinneille tulisikin pidentää. Hallitus tutkii myös mahdollisuutta ottaa käyttöön tukimuoto, jossa rikkidirektiivistä kärsivä teollisuudenala, kuten metsäteollisuus saa kompensaatiota”, sanoo elinkeinoministeri Häkämies.

”Suomen hallitus on ajanut aktiivisesti rikkidirektiivin voimaantulon lykkäystä. Sen lisäksi on selvitettävä kaikki mahdolliset lievennyskeinot ja muut tavat, joilla voidaan alentaa metsäteollisuuden kustannustaakkaa. Lisäksi tulee luopua jo päätetystä, päästöttömälle sähköntuotannolle suunnattavasta windfall-verosta, joka lisää metsäteollisuuden kustannuksia entisestään”, ehdottaa Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Juha Vanhainen.

Suomesta biotalouden kärkimaa

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta metsäteollisuudessa uskotaan vahvasti tulevaisuuteen ja toimialan kykyyn uudistua. Metsäteollisuus ry on tänään päättänyt osallistua Työ- ja elinkeino-ministeriön ja Tekesin yhteishankkeeseen, jonka päämääränä on edistää kestävää taloutta Suomessa.

”On erinomaista, että Metsäteollisuus ry sitoutuu omalla toiminnallaan edistämään kestävän, vähähiilisen talouden toteutumista”, sanoo ministeri Häkämies.

”Suomella on hyvät mahdollisuudet kehittyä biotalouden kärkimaaksi, sillä meillä on käytössämme mittavat metsävarat. Puu uusiutuvana ja kierrätettävänä raaka-aineena tarjoaa merkittäviä kasvumahdollisuuksia muun muassa puurakentamisen, kuitupakkausten sekä biopolttoaineiden ja biokomposiittien osalta”, korostaa puheenjohtaja Vanhainen.

Metsäteollisuus on jo tällä hetkellä merkittävä biotalouden toimija. Ala tuottaa noin 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Tehtaiden käyttämästä sähköstä noin 80 prosenttia on hiilidioksidivapaata ja puusta jalostetaan yhä monipuolisempia tuotteita.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Juha Vanhainen, Metsäteollisuus ry, puh. 020 4621 343