Elinkeinoelämä tukee Aalto-yliopiston palo- ja turvallisuustekniikan opetusta ja tutkimusta

Tiedotteet |

Kymmenen elinkeinoelämää edustavaa järjestöä ja säätiötä ovat lahjoittaneet Aalto-yliopiston säätiöpääomaan yhteensä 965 000 euroa palo- ja turvallisuustekniikan opetuksen ja tutkimuksen edistämiseen. Aalto-yliopisto perustaa alan professuurin.

Rakennusteollisuus RT ry ja Metsäteollisuus ry näkevät paloprofessuurin tärkeänä kaikkien rakennusmateriaalien – niin puun, betonin, teräksen, muurattujen rakenteiden kuin lämmöneristeidenkin – paloturvallisuuden kehittämisen kannalta

”Professuurin myötä Suomeen saadaan lisää toiminnallisen palomitoituksen asiantuntijoita”, sanoo johtaja Antti Koponen Rakennusteollisuus RT:stä. Toiminnallisella palomitoituksella voidaan saavuttaa realistinen käsitys rakenteiden toiminnasta tulipalossa sekä varmistua rakenteiden kokonaisturvallisuudesta. ”Käytännössä tämä on usein kaatunut siihen, että palotekniikan asiantuntijoita ei ole ollut riittävästi maassamme”, Koponen jatkaa.

Koposen mukaan myös Suomen mahdollisuudet vaikuttaa eurooppalaiseen standardisointiin ja oppia siitä paranevat, kun saamme lisää paloteknistä osaamista.

”Suomessa kuolee vuosittain noin 100 henkilöä tulipaloissa. Väkilukuun suhteutettuna määrä on moniin Euroopan maihin verrattuna huomattavan suuri”, toteaa Teräsrakenneyhdistyksen erityisasiantuntija, dosentti Olli Kaitila perustellessaan paloprofessuurin tarpeellisuutta.

”Palo- ja turvallisuustekniikan opetuksen ja tutkimuksen käynnistäminen yliopistotasolla Suomessa on merkittävä edistysaskel puurakentamisen kannalta”, sanoo Metsäteollisuus ry:n liiketoiminta- ja innovaatioympäristösektorin johtaja Antro Säilä. ”Esimerkkiä voidaan ottaa Ruotsista, jossa palo- ja turvallisuusasioita on opetettu kahdessa yliopistossa jo yli 20 vuotta”, jatkaa Säilä.

”Olemme erittäin iloisia lahjoituksesta”, sanoo dekaani Petri Varsta Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta. ”Palotekniikkaa on voinut opiskella meillä jo vuodesta 1992 alkaen, ja nyt saamamme tuki tehostaa alan tutkimusta ja opetusta.”

”Palo- ja turvallisuustekniikka on laaja ja poikkitieteellinen ala, johon liittyy talonrakennustekniikan, rakennusfysiikan ja rakennusmateriaalitekniikan lisäksi läheisesti myös muita tutkimusaloja, kuten fysiikka, kemia ja virtausmekaniikka”, kertoo professori Juha Paavola Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitokselta. ”Uuden palotekniikan professuurin painopiste tulee olemaan paloteknisessä suunnittelussa”.

Palosuojelurahasto lahjoitti professuurin perustamista varten 500 000 euroa ja elinkeinoelämän säätiöt ja yhdistykset 465 000 euroa. Hanketta on koordinoinut Palotutkimusraati ry, joka on paloalan tutkimusta Suomessa edistävä järjestö.

Palo- ja turvallisuustekniikan opetuksen ja tutkimuksen edistämiseen ovat lahjoittaneet:
Metsäteollisuus ry (97 000 euroa), RIL-säätiö (3 000 euroa) sekä Rakennusteollisuus RT ry:n piirissä toimivat Rakennustuotteiden Laatu Säätiö (160 000 euroa), Rakennusteollisuus RT ry /Talonrakennusteollisuus ry (50 000 euroa), Betoniteollisuus (25 000 euroa), Finnisol Yhdistys ry (45 000 euroa), Rakennustuoteteollisuus RTT ry /Muuratut rakenteet (25 000 euroa), Rakennustuoteteollisuus RTT ry /Bitumikateryhmä (15 000 euroa), Suomen Kipsilevy-yhdistys (15 000 euroa), Rakennustuoteteollisuus RTT ry /EPS-rakennuseristeteollisuus ja Rakennuspolyuretaaniteollisuus (15 000 euroa). Lisäksi Rautaruukki Oyj on tukenut Aalto-yliopistoa yleislahjoituksensa kautta.

Aalto-yliopisto perustaa alan professuurin uuden professorien urajärjestelmän mukaisesti. Palo- ja turvallisuusasioiden opetusta ja tutkimusta toteutetaan yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa. Aalto-yliopiston professorien urajärjestelmän (tenure track) mukainen hakuprosessi pyritään käynnistämään mahdollisimman nopealla aikataululla.

Lisätietoja antavat:

Antti Koponen, johtaja, Rakennusteollisuus RT ry, puh. 050 414 0082
Antro Säilä, liiketoiminta- ja innovaatioympäristösektorin johtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 040 589 1891
Petri Varsta, dekaani, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, puh. 050 551 3500

Taustatietoa toimituksille:

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, johon kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi. Viiden toimialan yhteensä yli 2000 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 200 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan ja vaikuttavat jopa 500 000 työpaikkaan. Suomen metsäklusteri tuo kolmanneksen maamme nettovientituloista.

Suomessa toimii 50 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta, noin 170 teollisen mittakaavan sahaa sekä 15 levytehdasta.

www.rakennusteollisuus.fi
www.metsateollisuus.fi
http://twitter.com/metsateollisuus

Aalto-yliopisto on teknisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Yliopisto rakentuu suomalaisille vahvuuksille ja sen päämääränä on kehittyä omaleimaisena kokonaisuutena yhdeksi maailman kärkiyliopistoista. Aalto-yliopiston kulmakiviä ovat vahva opetus ja tutkimus. Perus- ja jatko-opiskelijoita uudessa yliopistossa on 20 000 ja henkilöstöä 4 700, joista professoreja noin 340.

www.aalto.fi