Eino-myrsky lisäsi hieman marraskuun puukauppaa

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat marraskuussa yksityismetsistä 3,4 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli noin kolmanneksen enemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Marraskuisen Eino-myrskyn vaikutus näkyi etenkin Etelä-Savon ostomäärissä, mutta myrsky vaikutti puukauppaan myös Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Lounais-Suomen ja Rannikon alueyksiköiden alueilla.

Metsäteollisuus osti yksityismetsistä tammi-marraskuussa 30,8 miljoonaa kuutiota puuta. Tammi-marraskuun ostomäärä oli noin 16 prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä oli 13,8 ja kuitupuun 15,8 miljoonaa kuutiota.

Puun kantohinnoissa ei suuria muutoksia marraskuussa

Puun kantohinnat pysyivät marraskuussa lähes lokakuun lukemissa. Kuusi- ja koivutukin hinnat pysyivät ennallaan, mäntytukin ja kuusikuidun hinta nousi yhden prosentin ja mänty- ja koivukuidun hinnat laskivat yhden prosentin. Marraskuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 55–56 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 41 ja 59 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 41 euroa kuutiolta ja vaihteli vastaavasti 37 ja 43 euron välillä. Kuitupuiden keskihinta oli 16–17 euroa kuutiolta ja se vaihteli 11 ja 19 euron välillä.

Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto ja korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Myrskyn kaatamien puiden korjuukustannukset korkeampia

Myrskytuhot vaikuttavat puunkorjuun kustannuksiin ja myös metsänomistajille maksettaviin kantohintoihin. Tuhoalueiden puunkorjuu on tavallista hitaampaa ja vaarallisempaa, mikä nostaa korjuukustannuksia. Lisäksi myrskyssä kaatuneiden tai katkenneiden puiden laatu on tavallista heikompaa, erityisesti tukkipuun. Myös kuljetusmatkat pitenevät, kun normaalista korjuusuunnitelmasta joudutaan poikkeamaan jotta myrskytuhopuut saadaan korjattua pois metsistä mahdollisimman nopeasti.

Lisätietoa antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678, 040 729 3678