Durbanin ilmastokokouksesta ei kattavaa sopimusta

Tiedotteet |

EU:n keskeiset kilpailijamaat eivät edelleenkään ole tulossa
sitovien ilmastovelvoitteiden piiriin ennen vuotta 2020. Durbanissa
päätettiin, että kaikkia maita sitova ilmastosopimus valmistuu
vuonna 2015 ja astuu voimaan 2020.

Maailmanlaajuisesti kattavan ilmastosopimuksen lykkääntyminen merkitsee sitä, että vuoteen 2020 asti EU on edelleen ainoa merkittävä taho, jolla on sitova tavoite päästöjen vähentämiseksi.

Päästövähennyksiin sitoutuneiden ns. Kioto-maiden velvoitteita jatketaan ensi vuonna sovittavan aikataulun mukaisesti. Merkille pantavaa on, että Yhdysvallat ei ole velvoitteissa mukana ja jatkokauden ulkopuolelle jäävät myös Kanada, Japani ja Venäjä.

Kioton osapuolet kattavat vain 15 prosenttia globaaleista päästöistä eikä sen piirissä ole EU:n tärkeimpiä kilpailijoita eikä kaikkia suurimpia päästäjiä.

Tilanne heikentää EU:ssa toimivan teollisuuden kilpailukykyä eikä hillitse tehokkaasti ilmastonmuutosta.

Metsäkysymysten osalta kokouksessa tehtiin Suomen kannalta huono päätös. Kioton sopimuksessa on aiemmin sovittu, että metsäpinta-ala pieneneminen lasketaan hiilidioksidin päästöksi. Päästö on kuitenkin voitu kompensoida kasvavien metsien hiilinielulla, mutta enää näin ei voida toimia.

Suomi ei siis enää voi kompensoida rakentamisen tai metsien pelloiksi raivaamisen aiheuttamaa metsäpinta-alan menetystä sillä perusteella, että kokonaisuutena metsävarat kasvavat. Tämä johtaa epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen, jossa Suomen tosiasiassa nieluna toimivat metsät aiheuttavat laskennallisen päästön.

Metsäteollisuuden mielestä EU:n sisäisissä metsänieluja koskevissa neuvotteluissa tämä epäoikeudenmukaisuus on oikaistava. Lisäksi on varmistettava, että metsiä koskeva ilmastopolitiikka kannustaa lisääntyvään puunkäyttöön eikä rajoita sitä.

Lisätietoja antaa:
Ahti Fagerblom, energia- ja ilmastopäällikkö,
Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6667, 040 – 820 9763