Budjettiriihi palautti yhteismetsien veroporkkanan

Tiedotteet |

Yhteismetsien perustaminen ja metsien omistusrakenteen kehittäminen sai tarvittavaa tukea, kun hallitus päätti budjettiriihessä luopua yhteismetsien veroedun leikkauksesta.

"Päätös tukee yhteismetsäomistuksen lisääntymistä sekä varmistaa hyvän kehitysvireen säilymisen. Metsien omistusrakenteen parantaminen ja kotimaisen puun käytön lisääminen kerryttää valtion verotuloja myös tulevaisuudessa. Tehty päätös oli oikeansuuntainen", sanoo Tomi Salo, Metsäteollisuus ry:n metsä- ja ympäristöjohtaja.

"Päätöksellä pystytään vaikuttamaan metsätilojen pirstoutumiseen, mikä on yksi metsäsektorin suurimmista haasteista. Haasteen selättämiseksi on metsäsektorin sisällä tiivistettävä yhteistyötä uusien keinojen löytämiseksi ja toimittava aktiivisesti hallituksen kanssa ratkaisujen saattamiseksi käytäntöön."

Hallitus päätti nostaa yhteismetsien verokantaa nykyisestä 26 prosentista 28 prosenttiin, kun alustavasti valtiovarainministeriön budjettiesityksessä oli ehdotettu yhteismetsien verotuksen nostoa 30 prosenttiin. Yhteismetsillä säilyy siis nykyisen suuruinen kahden prosenttiyksikön verokannustin suhteessa pääomaveron piirissä olevaan yksityismetsänomistukseen. Kahden prosentin veroporkkana on välttämätön, jotta metsänomistajat ovat valmiita luopumaan suorasta omistuksesta ja liittämään metsätilansa yhteismetsään.

Yhteismetsien lisääminen on tehokas keino hillitä tilojen pirstoutumista ja kasvattaa tilakokoa. Suuri tilakoko mahdollistaa ammattimaisen metsätalouden harjoittamisen ja paremman kannattavuuden. Yhteismetsillä lisätään kotimaisen puun markkinoille tuloa ja parannetaan osaltaan suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä metsäteollisuustuotteiden markkinoilla.

Lisätietoja antaa:

Tomi Salo, metsä- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 045 875 8911