Budjettiriihi lykkäsi välttämättömiä rikkipäätöksiä, kotimaiset investoinnit vaarassa

Tiedotteet |

Hallitus päätti budjettiriihessään, että se kompensoi rikkidirektiivin vientiteollisuudelle aiheuttamia satojen miljoonien vuotuisia lisäkustannuksia aluksi vain laivojen rikkipesuri-investointeja tukemalla.

Rikkidirektiivin astuessa voimaan vuonna 2015 vientiteollisuuden kuljetuskustannukset nousevat rajusti, mikä ilman tukitoimia siirtää tuotantoa pois Suomesta. Hallituksen on nopeasti valmisteltava laajempi toimenpidekokonaisuus, sillä ilman sitä investoinnit pysähtyvät jo ennen rikkidirektiivin voimaan astumista.

Pelkästään metsäteollisuuden kuljetuskustannukset nousevat rikkidirektiivin vuoksi vuodesta 2015 alkaen 200 miljoonaa euroa vuodessa.

"Jos hallitus ei pysty viimeistään ensi kevään kehysriihessä päättämään laajemmasta tukikokonaisuudesta, hyytyvät myös investoinnit jo ennen rikkidirektiivin voimaan astumista. Suomeen ei näin epävarmassa tilanteessa uskalleta investoida. On välttämätöntä ymmärtää, että huomispäivän investoinnit ja irtisanomiset ovat seurausta tämän päivän päätöksistä tai päättämättä jättämisistä. Nyt tarvitaan pikaisesti päätöksiä", sanoo Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja.

Lievää apua tilanteeseen saadaan tuettavista laivojen rikkipesureista sekä nesteytetyn maakaasun käytöstä. Tosin ne saadaan laivoihin laajaan käyttöön vasta vuosien päästä.  Käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi jää vähärikkisemmän, 30 – 50 prosenttia kalliimman polttoaineen käyttö, jonka saatavuus on vielä täysin epävarmaa. Rikkidirektiivi uhkaa vakavasti koko suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukykyä.

"Väylämaksuista tulee luopua ja dieselveron palautusjärjestelmä on otettava käyttöön mahdollisimman nopeasti. Rikkidirektiivin mahdollistama, vientiteollisuudelle kohdistuva valtiontuki on selvitettävä perusteellisesti ja hyödynnettävä täysimääräisesti", toteaa Jaatinen.

Pikaisia veropäätöksiä tilanteen korjaamiseksi

Energiavaltaisen teollisuuden energiaverotusta kohtuullistettiin vuoden 2012 alussa, mutta energiaverotusta on edelleen laskettava EU:n sallimalle minimitasolle hallitusohjelman linjausten mukaisesti.

Päästöttömille sähköntuotantomuodoille kohdennetusta rangaistusverosta (windfall-vero) on luovuttava. Vuodesta 2014 alkaen kaavailtu vero heikentäisi entisestään suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia.

Lisäksi Suomen on hyödynnettävä EU:n päästökauppadirektiivin mahdollistamaa valtiontukea vientiteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi.

Lisätietoja antaa:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, 09 132 6600