Budjettiriihessä parannettava kilpailukykyä

Tiedotteet |

Alkavan viikon budjettiriihessä käsitellään useita metsäteollisuuteen vaikuttavia maksuja ja korotuksia, joita tulisi arvioida vielä uudelleen.

Esitykset kohdistuvat muun muassa yhteismetsien verotuksen kiristämiseen, dieselveron ja lehtien arvonlisäveron nostoon. Myös energiaintensiiviselle teollisuudelle tärkeän energiaveroleikkurin parantamista tulisi aikaistaa.

"Metsäteollisuuteen kohdentuvat kustannukset rasittavat globaaleilla markkinoilla toimivien yritysten kilpailukykyä. Suomessa tehtävät päätökset ovat vientiteollisuuden kannalta merkittäviä, kun verrataan kotimaassa toimivien yritysten toimintaedellytyksiä kilpailijamaihin nähden", sanoo Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja.

"Koko hallituksen tulisi vielä budjettiriihessä muuttaa valtiovarainministeriön esitystä. Esimerkiksi yhteismetsien verotuksen kiristämisestä saatava hyöty on fiskaalisilta vaikutuksiltaan olematon. Haasteellisessa taloustilanteessa tulisi myös aikaistaa teollisuuden energiaveroleikkurin muuttamista."

Yhteismetsien verotuksen kiristys heikentäisi puuhuoltoa

Metsäteollisuuden raaka-ainehuollon kannalta nykyisen metsätilarakenteen suurentaminen on välttämätöntä. Yhteismetsien perustaminen on tehokas keino hillitä tilojen pirstoutumista. Budjettiesityksessä yhteismetsien puunmyyntitulojen verotusta halutaan tuntuvasti kiristää. Toteutuessaan tämä pysäyttäisi uusien metsätilojen liittämisen nykyisiin yhteismetsiin ja uusien yhteismetsien perustamisen.

Esitys ei tue hallitusohjelman linjausta, jonka tavoitteena on vauhdittaa yhteismetsälainsäädännön käyttöä ja metsien omistusrakenteen parantamista. Yhteismetsien puunmyyntitulojen verotus aiotaan kiristää 26 prosentista 30 prosenttiin. Yhteismetsien verotuksen kiristämisestä tulee kokonaan luopua ja kannustaa aktiiviseen metsätalouden harjoittamiseen. On huomattava, että omistusrakenteen parantaminen ja kotimaisen puun käytön lisääminen kerryttää merkittävästi verotuloja valtion kassaan tulevaisuudessa.

Energiaveroleikkurin käyttöönotto aikaistettava

Hallitusohjelmaan kirjattua energiaintensiivisten toimialojen energiaverotuksen alentamista ei esitetä vielä toteutettavaksi. Vallitsevassa epävarmassa taloudellisessa tilanteessa olisi ensiarvoisen tärkeää turvata suomalaisten vientiyritysten kilpailukyky. Energiaverotus tulisi laskea EU-säännösten sallimalle minimitasoille jo vuoden 2012 alusta alkaen.

Dieselveron korotus nostaa kuljetuskustannuksia miljoonilla euroilla

Metsäteollisuuden logistiikkakustannukset uhkaavat kasvaa ensi vuonna entisestään dieselveronkorotuksen vuoksi. Valtiovarainministeriön arvioima korotus 2,5 senttiä / litra nostaa metsäteollisuuden kuljetuskustannuksia noin 5 miljoonalla eurolla vuodessa.

Sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverotus heikentää painetun viestinnän asemaa

Budjettiehdotuksessa on esitetty vuoden 2012 alusta alkaen tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäveron nostoa nollasta 9 prosenttiin. Lehtien verotuksen kiristäminen heikentää huomattavasti painetun viestinnän kilpailukykyä.

Suomalaisen media-alan työllisyysvaikutukset ovat laajat, ne ulottuvat viestintäalan lisäksi myös paperiteollisuuteen, mainontaan ja jakelutoimintaan. Suomen paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotannosta yli 60 prosenttia on sanoma-, aikakauslehti- ja painopaperia.

Lisätietoja antaa:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600