Budjettiriihen päätösten tuettava orastavaa talouskasvua

Tiedotteet |

Tulevassa budjettiriihessä on tehtävä ennustettavia ja pitkäjänteisiä päätöksiä, jotka parantavat suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Hallituksen tulee osaltaan edistää yritysten investointeja ja tuottavuutta, jotta pitkään odotettu talouskasvu jatkuu.

Hallituksen on pidettävä kiinni kilpailukykysopimuksen yhteydessä antamistaan sitoumuksista ja hallitusohjelman lupauksesta, ettei se lisää teollisuuden kustannuksia kuluvan vaalikauden aikana. Ennakoiva ja pitkäjänteinen päätöksenteko tuo vakautta yritysten toimintaan ja helpottaa investointipäätösten tekemistä. Yrityksiltä vaaditaan yhä enemmän ketteryyttä ja valmiutta reagoida nopeasti markkinoilla tapahtuviin muutoksiin.

Suomen tulee pitää huolta omasta teollisuudestaan ja sen kilpailukyvystä kansainvälisillä markkinoilla. Energiapolitiikkaa ei pidä tarkastella yksinomaan kotimaisen budjettitalouden näkökulmasta. Julkisuudessa käytävän yritystukikeskustelun perustelut ovat hataralla pohjalla eikä siinä huomioida kansainvälisen toimintaympäristön vaikutusta. Kilpailijamaihin verrattuna suomalaisen teollisuuden energiaverotus ei ole kevyttä.

Liikenneväylien kunnossapitoon sekä väylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseen ja vähentämiseen on kuluvalla hallituskaudella kohdennettu aiempaa enemmän rahoitusta. On tärkeää, että rahoitus jatkuu yli hallituskausien. Sujuvien kuljetusten edellytyksenä on, että liikenneyhteydet toimivat niin alempiasteisilla teillä kuin pääväylillä eri puolilla Suomea.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n rahoitusta on vahvistettava, jotta ohjelmalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Vapaaehtoisuuteen perustuvaa METSO:a kannattavat niin teollisuus, maanomistajat kuin ympäristöalan toimijat.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6600, timo.jaatinen@forestindustries.fi