Budjettiesitys rankaisee yhteismetsiä

Tiedotteet |

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä yhteismetsien puunmyyntitulojen verotusta halutaan kiristää muuta metsänomistusta enemmän.

Esitys ei tue hallitusohjelmakirjausta, jonka tavoitteena on vauhdittaa yhteismetsälainsäädännön käyttöä ja metsien omistusrakenteen parantamista. Nykyinen yhteismetsien perustamiseen kannustava veroetu on säilytettävä. 

Yhteismetsien puunmyyntitulojen verotus halutaan kiristää 26 prosentista 30 prosenttiin. Muiden metsänomistusmuotojen verotusta korotetaan vähemmän, 28 prosentista 30 prosenttiin. Nykyinen kahden prosenttiyksikön veroetu on kannustanut yhteismetsien perustamiseen.

Nyt esitetty yhteismetsien veronkorotus pysäyttää uusien yhteismetsien syntymisen ja heikentää tulevaisuudessa teollisuuden puun saantia ja kilpailukykyä. Yhteismetsien perustaminen on tehokas keino hillitä tilojen pirstoutumista. Metsäpolitiikan tavoitteena on kääntää metsätilojen koko kasvuun.

Lisätietoja:

Tomi Salo, metsä- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 045 875 8911