Budjettiesitys heikentää metsäteollisuuden kilpailukykyä huomattavasti

Tiedotteet |

Hallituksen on elokuun budjettiriihessä päätettävä kasvua edistävistä ja teollisuuden kilpailukykyä parantavista toimista. Metsäteollisuuden energia- ja polttoaineverot uhkaavat nousta yli 90 miljoonaa euroa parissa vuodessa.

Työnantajien Kela-maksun poisto toi vuoden 2010 alusta metsäteollisuudelle 50 miljoonan euron kustannussäästöt. Kela-päätöksen rahoituksesta ja muista valtiovallan toimista uhkaa kuitenkin tulla kilpailukykyä heikentävät yli 100 miljoonan euron lisäkustannukset parissa vuodessa, mikäli niitä ei kompensoida teollisuudelle asianmukaisesti.

"Valtiovarainministeriön budjettiehdotus ei sisällä teollisuuden maltillisen energiaverotuksen varmistavia toimenpiteitä, vaikka syksyllä 2009 hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta lupasi huolehtia metsäteollisuuden energiaverotuksen kilpailukykyisyydestä", toteaa Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen. Mikäli kaikki suunnitellut korotukset toteutetaan, metsäteollisuuden energia- ja polttoaineverot nousisivat 91 miljoonaa euroa yhteensä lähes 240 miljoonaan euroon vuoteen 2012 mennessä.

Energiaverot ovat jo nykyisellään merkittävästi suuremmat kuin kilpailijamaissa ja suunnitellut veronkorotukset nostaisivat ne moninkertaisiksi.

 "Kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi energiaverojen palautusjärjestelmä eli ns. energiaveroleikkuria on kehitettävä niin, että energiaintensiivisen teollisuuden maksamat energiaverot saadaan laskettua kilpailijamaiden tasolle. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin ne energiaverot, jotka ylittävät 0,5 prosenttia yrityksen jalostusarvosta, tulisi palauttaa kokonaan", Jaatinen sanoo. Tällä hetkellä energiaveroleikkurin palautusjärjestelmä toimii vasta 3,7 prosentin jälkeen.  

Vuosille 2011 ja 2012 suunnitellut polttoaineverojen korotukset nostaisivat paljon kuljetuspalveluja ostavan metsäteollisuuden kustannuksia edelleen. Dieselveron ja moottoripolttoöljyn verotuksen kiristäminen aiheuttaa metsäteollisuudelle arviolta 25 miljoonan euron lisälaskun, mikäli korotuksia ei kompensoida esitetyllä kuorma-autojen käyttövoimaveron alennuksella kuljetus- ja urakointiyrityksille.

Teollisuuden kilpailukykyä rasittavia valtiovallan toimia ovat myös ratamaksujen korotuksista ja VR:n muutosohjelmasta aiheutuvat rautateiden tavaraliikenteen kuljetusmaksujen korotukset, joka ovat tänä vuonna yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Myös liikenneministerille esitetyt tavaraliikenteen ratamaksuja väliaikaisesti huojentavat toimenpiteet on toteutettava budjettiriihessä.

Esitetty polttoturpeen valmistevero kannustaa korvaamaan turpeen puulla energiantuotannossa. Turpeelle lankeava vero lisää huomattavasti puunpolton kannattavuutta suhteessa turpeeseen. Samaan aikaan hallitus valmistelee puuenergian tuotannon edistämiseksi tukijärjestelmää. On erittäin tärkeää, että mahdollisen polttoturpeen veron vaikutukset uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseen otetaan huomioon lainsäädännön jatkovalmistelussa.  Vaikutuksiltaan päällekkäisiä järjestelmiä on vältettävä.

"Suomen kaukainen sijainti päämarkkinoista aiheuttaa kuljetuskustannuksista johtuvan pysyvän kilpailuhaitan, jota on aikaisemmin kompensoitu vientiteollisuutta tukevalla energiapolitiikalla. Nyt esitetyt energian ja liikenteen lisäkustannukset heikentävät metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä Suomessa. Suomen kansantalouden kääntäminen nousuun edellyttää vientiä ja talouskasvua tukevia ratkaisuja. Mikäli vientiteollisuuteen kohdistetaan kaikki esitetyt lisärasitukset, hallituksen kasvuun perustuvan talouspolitiikan pohja vaarantuu ", Jaatinen toteaa.

Suunnitellut energia- ja polttoainekustannuksia nostavat verot ja maksut vuoteen 2012. (klikkaa linkkiä)

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, (yhteydenotot Susanna Sieppi, puh. 040 – 715 6635)

Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 040 – 535 0501