Budjetin ristiriitaiset veroratkaisut ovat pettymys

Tiedotteet |

Hallitus heikentää budjettiriihen veroratkaisuilla puun jalostamisen edellytyksiä Suomessa ja liputtaa aiempaa vahvemmin tukeaan puun polttamiselle.

Turpeen energiakäytön vero nostaa metsäteollisuuden raaka-ainekustannuksia ja vaikeuttaa puun saantia. Myös jätteiden hyötykäytön kustannukset nousevat.  

"Metsäteollisuus on käynyt läpi mittavaa rakennemuutosta ja parantanut omin toimin kilpailukykyään. Juuri kun alan tuotanto on Suomessa elpymässä, ensi vuoden budjetissa heikennetään toimintaympäristöä ja lisätään kustannuksia. Energia- ja jäteverotuksen kiristyminen kohdistuu eri yrityksiin hyvin eri tavoin. Puun jalostamisen mahdollisuuksia ei hyödynnetä kansantalouden kasvua edistävällä tavalla", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

"Talouspoliittisen ministerivaliokunnan lupaus huolehtia teollisuuden energiaverotuksen kilpailukykyisyydestä valui tyhjiin. Suomen metsäteollisuuden energiaverojen ero kilpailijamaihin kasvaa edelleen, vaikka sitä piti kuroa umpeen. Energiaverotusta on tarkasteltava uudelleen EU-direktiivin sallimissa rajoissa vientiteollisuuden kilpailukyvyn näkökulmasta", Jaatinen sanoo.

Turvevero uhkaa puun jalostuskäyttöä

Hallitus päätti budjettiriihessä, että turpeen energiakäyttöä verotetaan 1,9 euroa megawattitunnilta. Vero lieveni valtiovarainministeriön ehdotukseen (3,9 e/MWh) verrattuna, mutta johtaa silti laajoihin suoriin ja välillisiin vaikutuksiin. Turvevero nostaa metsäteollisuuden raaka-aineen hintaa, koska vero parantaa puun energiakäytön kannattavuutta.

Syöttötariffi ja pienpuun energiakäytön tuki olisivat olleet riittäviä keinoja Suomen uusiutuvan energian tavoitteen saavuttamiseksi. Turpeen vero ja päästökauppa ovat myös päällekkäistä sääntelyä ja huonoa energiapolitiikkaa. 

Kierrätys kallistuu ja vaikeutuu

Jäteverotuksen kiristäminen nostaa jätteiden hyötykäytön kustannuksia ja rankaisee ympäristönsuojelutoimenpiteistä. Metsäteollisuuden kaatopaikkajätteiden määrä ei vähene verotuksen keinoin, koska kaatopaikalle toimitetaan vain jätettä, jota ei voida hyödyntää.

Verotuksen laajentaminen nostaa metsäteollisuuden kustannuksia suoraan ja epäsuoraan yhteensä noin 46 miljoonalla eurolla. Veron korotus siirtyy jätteiden hyötykäyttömaksuihin, mutta valtion verokertymä jää erittäin pieneksi. Jäteveron lisäksi metsäteollisuus maksaisi jatkossa jätteen hyötykäyttömaksuja lähes kaksi kertaa verojen summan. 

Vero ei kannusta hyödyntämään keräyspaperia raaka-aineena, koska keräyspaperin puhdistuksessa syntyvä siistausliete ja ilmanpäästöjen puhdistamisessa syntyvä lentotuhka siirtyvät jäteveron piiriin.

Lisätietoja antavat:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry puh. 09 – 132 66 00

Energia-, turve- ja jäteverotus:
Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 66 11, 040 – 535 0501