Brysselin metsäverkosto edistää EU:ssa suomalaisen metsätalouden toimintaedellytyksiä

Tiedotteet |

Suomalaisten europarlamentaarikoiden, ministeriöiden ja sidosryhmien yhteinen metsäverkosto kokoontuu 11.12. Brysselissä ensimmäistä kertaa uudella parlamenttikaudella. Metsäverkosto tuo tunnetuksi suomalaista metsäsektoria ja on lajissaan ainutlaatuinen vaikutuskanava EU:ssa.

Metsäverkoston tavoitteena on lisätä verkoston jäsenten tietoisuutta EU:n metsäasioista ja toimia suomalaisen EU-metsäedunvalvonnan äänitorvena. Se on toiminut EU:ssa jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Tänä aikana metsien merkitys on EU:ssa muuttunut merkittävästi. Metsäasioita käsitellään eri politiikkasektoreilla muun muassa ilmastonmuutokseen, uusiutuvaan energiaan, biotalouteen, maaseudun kehittämiseen sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä aloitteissa. Metsien tärkeys ja päätöksenteon monimutkaistuminen nostavat entisestään metsäverkoston merkitystä.

Metsäverkostoa johtaa kolme suomalaista europarlamentaarikkoa: Olli Rehn (ALDE), Henna Virkkunen (EPP) ja Liisa Jaakonsaari (S&D). Verkosto kokoontuu Brysselissä kahdesta kolmeen kertaa vuodessa. Tällä kertaa keskustelun aiheena on komission syksyllä 2013 julkaisema EU:n uusi metsästrategia. Aihe on erittäin ajankohtainen, koska parlamentti laatii parhaillaan omaa kantaansa koko metsäsektorin kattavasta strategiasta. Lisäksi metsästrategian pohjalta aloitettu työ kestävän metsätalouden kriteerien laatimiseksi on käynnissä komission johdolla.

Pääpuhujana metsäverkoston kokouksessa on komission ympäristöstä, metsätaloudesta ja ilmastonmuutoksesta vastaavan osaston johtaja, espanjalainen Ignacio Seoane. Hän vastaa metsästrategian toimeenpanosta ja johtaa kestävän metsätalouden kriteereitä laativaa työryhmää.

Metsäteollisuus ry ja MTK ry ovat aktiivisesti mukana metsäverkoston toiminnassa.

Lisätietoja:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600
Juha Marttila, puheenjohtaja, MTK ry, puh. 020 413 2340