Biotuotteista EU:n seuraavan kasvun ydin

Tiedotteet |

EU:lla on vahva halu edistää uusiutuvista materiaaleista valmistettujen biotuotteiden käyttöä. Syksyllä 2009 työskennellyt asiantuntijaryhmä ehdotti, että mm. biotuotteiden osuutta kulutuksesta nostetaan.

Syksyllä 2009 työskennellyt EU:n asiantuntijaryhmä ehdotti, että mm. biotuotteiden osuutta kulutuksesta nostetaan asettamalla energian tuotannon ja liikennepolttoaineiden käytön lisäksi konkreettisia tavoitteita muillekin alueille.  Lisäksi ehdotettiin jäsenmaille mahdollisuutta alentaa biotuotteiden verotusta.

Biotuotteiden käyttöä lisäämällä EU pyrkii vähentämään öljyriippuvuutta ja vahvistamaan kasvua. Biotuotteiden käytön kasvumahdollisuudet arvioidaan hyviksi. Niiden avulla vähennetään myös kasvihuonekaasupäästöjä ja jäteongelmia.  

Vauhtia lainsäädännöllä ja julkisilla hankinnoilla

Uusiutuvan energian osuus liikennepolttoaineista on jo päätetty nostaa 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Vastaavia tavoitteita voitaisiin EU:n työryhmän mielestä asettaa myös muille alueille, kuten rakentamiseen. Myös pakkauksia koskevan lainsäädännön on tuettava biotuotteiden käyttöä.

Esityksen mukaan julkisissa hankinnoissa on käytettävä biotuotteita suosivia kriteerejä. Uusiutuvuuden, biohajoavuuden, kierrätettävyyden ja kestävyyden määritelmät on kuitenkin yhtenäistettävä eurooppalaisin ja kansainvälisin standardein. Tarvitaan myös demo-hankkeita biotuotteiden ja niiden valmistuksen kehittämiseksi.  

Uusiutuvista materiaaleista valmistettavien biotuotteiden käytön lisääminen edellyttää, että on saatavilla laadultaan hyvää ja kustannuksiltaan kilpailukykyistä uusiutuvaa raaka-ainetta. On myös lisättävä investointeja infrastruktuurin ja kuljetusten kehittämiseen ja optimointiin.

Metsäteollisuus on biotaloutta jo nyt

Metsäteollisuus on johtava puun ja metsäbiomassan hyödyntäjä, joka valmistaa tuotteiden ohella bioenergiaa, biopolttoaineita ja seuraavan sukupolven biojalostamoissa myös monia biokemikaaleja.

Metsäteollisuustuotteiden lisäksi myös esimerkiksi kemiantuotteissa voidaan työryhmän raportin mukaan lisätä uusiutuvien raaka-aineiden osuutta. Kemianteollisuuden tuotteiden raaka-aineista  8-10 prosenttia arvioidaan olevan peräisin uusiutuvista lähteistä.

Asiantuntijaryhmä on osa EU:n komission edelläkävijämarkkinoita koskevaa työtä. Edelläkävijämarkkinoiden tärkeys nostettiin alun perin esiin Esko Ahon vetämän työryhmän ”Creating an Innovative Europe” –raportissa EU:lle.

Lisätietoja:
Päivi Luoma,
viestintäpäällikkö, Metsäteollisuus ry
puh. 09 – 132 6626, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi