Biotalous investointien ja uuden liiketoiminnan kasvun moottoriksi

Tiedotteet |

Työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkistama kansainvälinen biojalostamoiden suunnittelukilpailu on yksi osoitus siitä, että biotalous on nostettu kasvun moottoriksi Suomessa. Metsäteollisuus on avaintoimija biotalouteen pohjaavan liiketoiminnan ja uusien investointien vauhdittajana.

”Hiljattain julkistetut miljardiluokan investointisuunnitelmat ja toteutuksessa olevat biojalostamohankkeet osoittavat sen, että biotalous on kasvun kärki myös metsäteollisuudessa. Nyt päättäjien Suomessa ja EU:ssa on pidettävä huoli teollisuuden kilpailukyvystä, jotta investoinnit toteutuvat ja Suomeen syntyy kipeästi kaivattua uutta liiketoimintaa ja osaamista”, painottaa toimitusjohtaja Timo Jaatinen Metsäteollisuus ry:stä.

Metsäteollisuudessa on tällä hetkellä neljä toteutuksessa tai suunnitteilla olevaa biojalostamohanketta. Uuden sukupolven biojalostamot voivat hyödyntää uusiutuvan puuraaka-aineen ja tuotannossa syntyvät sivuvirrat lähes sataprosenttisesti sekä biopohjaisten tuotteiden valmistuksessa että bioenergian tuotannossa.

Biotalouden mukana kasvavat markkinat tarjoavat mahdollisuuden kehittää ja valmistaa tuotteita, jotka ovat kierrätettäviä, pohjautuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja toimivat ilmastonmuutoksen torjujina. Biojalostamoinvestoinnit tarjoavat myös mahdollisuuden kehittää uutta teknologiaa.

”Kilpailun avulla kanavoituva julkinen rahoitus on tervetullut katalysaattori yrityksille, kun ne toteuttavat biotalouteen pohjaavia investointeja, uudistavat teknologioita ja tuotevalikoimaansa”, toteaa Jaatinen.

Lisätietoja:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600.