Biotalouden vauhdittaminen ja panostukset infraan luovat talouskasvua

Tiedotteet |

Biotalouden nosto uuden hallituksen ohjelman strategiseksi painopisteeksi on erinomainen linjaus. Vain metsäteollisuuden menestyksellä biotaloustavoitteet voidaan saavuttaa. On hyvä, että hallitus ilmoitti sitoutuvansa keventämään sääntelyä ja pidättäytyy lisäämästä teollisuuden kustannuksia.

”Myönteistä hallitusohjelmassa on, että ilmasto- ja energialinjauksissa korostetaan kilpailukykyä. Hallituksen aikomus korvata energiaintensiiviselle teollisuudelle EU:n päästökaupan aiheuttama kustannusten nousu estää hiilivuotoa ja turvaa suomalaisen vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Hallitusohjelmassa linjataan tavoitteeksi lisätä uusiutuvan energian käyttöä niin, että sen osuus nousee 2020-luvulla yli 50 prosenttiin. Tavoite on erittäin korkea ja sen saavuttaminen edellyttää, että metsäteollisuuden toimintaympäristö säilyy kilpailukykyisenä ja ala pystyy toteuttamaan uusia investointeja.

”Hallitusohjelman tavoite nostaa puun vuotuista käyttöä 15 miljoonalla kuutiolla on hyvin kunnianhimoinen. Sen saavuttaminen vaatii konkreettisia ja järeitä käytännön toimenpiteitä, jotta tarvittava puu saadaan markkinoille. Vielä niitä ei ole riittävästi esitetty”, toteaa Jaatinen.

Uuden hallituksen aikomus panostaa vahvasti infraan edistää biotalouden kasvutavoitetta. Korjausvelan kiinnikuromiseksi konkreettiset parannustoimet on kohdistettava alempiasteiseen tieverkkoon ja yksityisteihin sekä rautatieterminaalien ja siltojen parantamiseen. Näin kuljetuksia saadaan tehostettua ja otettua käyttöön suurempia ajoneuvoja. On myönteistä, että rataveron poistoa ja väylämaksujen puolittamista jatketaan.

Tutkimus- ja innovaatiorahoituksen leikkaukset ovat merkittäviä. Ne on valmisteltava tarkoin ja kohdennettava oikein, jotta biotalouden uudistuminen ja kehityshankkeet eivät vaarannu. On myös valitettavaa, että vapaaehtoisuuteen perustuvan METSO-ohjelman suojelurahoja tullaan leikkaamaan.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600