Anders Portin Metsäteollisuus ry:n kestävä kehitys ja resurssit -yksikön johtoon

Tiedotteet |

MMK, metsänhoitaja Anders Portin, 47, on nimitetty Metsäteollisuus ry:n kestävä kehitys ja resurssit -yksikön johtajaksi 1.10.2006 alkaen.

Anders Portin siirtyy Metsäteollisuus ry:n palvelukseen maa- ja metsätalousministeriön kansainvälisen metsäyksikön päällikön tehtävistä. Tätä ennen hän on toiminut johtotehtävissä Skogscentralen Skogskulturissa. Portinilla on laaja kokemus kansainvälisistä metsäpolitiikan tehtävistä alan eri järjestöissä sekä erityisesti sektorin kansainvälisestä yhteistyöstä EU-tasolla. Lisäksi hänellä on kokemusta ympäristöasioihin liittyvistä kysymyksistä.

Metsäteollisuuden toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut merkittävästi, mikä asettaa uusia haasteita alan edunvalvonnalle. Muuttuneen tilanteen myötä Metsäteollisuus ry on täsmentänyt strategisia painopisteitään ja tehtäviään vastaamaan edunvalvonnan haasteita.

Metsäteollisuus ry:n edunvalvontaa painotetaan työmarkkina-asioiden ohella aiempaa selkeämmin kilpailukykyyn ja innovaatioympäristöön sekä kestävään kehitykseen ja resursseihin, joihin liittyvät kysymykset vaikuttavat yhä enemmän metsäteollisuuden toiminta- ja investointimahdollisuuksiin. Samalla vahvistetaan puutuoteteollisuuden ja erityisesti puurakentamisen edunvalvontaa. Lisäksi Metsäteollisuus ry toimii aktiivisesti tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin liittyvissä hankkeissa.

25.8.2006

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Anne Brunila, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 66 00