Ammattiliitto Pron palattava neuvottelupöytään ja lopetettava työmarkkinatilanteen kriisiyttäminen

Tiedotteet |

"Ammattiliitto Pron laajennettua työtaistelutoimiaan Sappi Finlandin Kirkniemen tehtaan ja toistamiseen UPM:n toimihenkilöihin on täysin vastuutonta. Toimipaikkojen ajaminen lakkoon yksi toisensa jälkeen johtaa suomalaisten työpaikkojen siirtoon muihin maihin," sanoo Metsäteollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Jari Forss.

"Pro kriisiyttää tilannetta koko ajan, eikä kykene neuvottelemaan sen ratkaisemiseksi. Kiistakysymykset eivät ole missään suhteessa Pron toimenpiteisiin," sanoo Jari Forss.

"Pron on tultava yhteiseen pöytään ratkaisemaan kiista. Olemme edelleen valmiit samantasoiseen palkkaratkaisuun kuin muidenkin alan henkilöstöryhmien kanssa on sovittu. Samoin olemme valmiit yhteistyössä kehittämään tarpeen mukaan paikallista palkkausjärjestelmää," summaa Forss.

"Paperiteollisuuden toimihenkilöiden kiistan kriisiytyminen vaikuttaa myös muihin ammattiryhmiin metsäteollisuudessa. Lakon laajentaminen ja laittomilla työtaistelutoimilla uhkaaminen tulee väistämättä johtamaan siihen, että tukitoimintojen sijaintimaita joudutaan arvioimaan uudelleen," sanoo varatoimitusjohtaja Jari Forss.

Pro uhkaa toistuvasti laittomilla työtaistelutoimilla

Paperiteollisuuden toimihenkilöt olivat UPM:ssä kaksi viikkoa lakossa huhtikuun alussa. Uusi kahden viikon lakko alkoi virallisesti tänään Stora Ensossa ja Metsäliitossa.

Pro on järjestänyt erinäisiä laittomia työtaistelutoimia huhtikuun aikana ja uhkaa edelleen jatkavansa laitonta toimintaansa. Pääsiäisenä Pro ilmoitti aikaistavansa Stora Enson ja Metsäliiton lakkoa päivällä. Huhtikuun lopulla Storan Enson ja Eforan Oulun toimihenkilöitä sekä Storan Enson Kotkan ja Anjalan palvelukeskuksen toimihenkilöitä kehotettiin laittomaan työtaisteluun. Lisäksi Pro syyllistyi työlainsäädännön rikkomiseen jo työmarkkinakiistan alkuvaiheessa, kun se aloitti ylityökiellon työehtosopimuksen voimassaoloaikana.

Lisätietoja antaa:
Jari Forss, varatoimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 4440, 040 570 7652

Seuraa työmarkkinatilanteen kehitystä verkkopalvelustamme.