Alkuvuonna lähes 3,6 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia

Tiedotteet |

Tammi-maaliskuussa 2006 Suomessa tuotettiin paperia ja kartonkia lähes 3,6 miljoonaa tonnia. Tuotanto on ylittänyt tämän aiemmin vain kolmella vuosineljänneksellä.

Vuoden toisella neljänneksellä, juhannuksena, tulee noin 42 prosenttia paperin ja kartongin valmistuskapasiteetista olemaan käytössä. Sellunvalmistuksen kapasiteetin arvioidaan olevan täydessä käytössä. Juhannuskäynti on mahdollista ensimmäistä kertaa Suomessa.

"Viime joulusta ja ensi juhannuksesta saatava kokemukset antavat hyvät mahdollisuudet arvioida tehtaiden jatkuvan käynnin etuja yhdessä alan työntekijäjärjestöjen kanssa", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila. "Nythän suomalaiset tehtaat voivat käydä markkinoiden tarpeiden mukaan, kuten muissakin paperiteollisuuden toimintamaissa."

Juhannuksena tulee sellun, paperin ja kartongin tuotannossa olemaan töissä noin 6600 teollisuuden työntekijää, mikä on runsaat 500 henkilöä enemmän kuin jouluna 2005. Paperiteollisuudessa juhannuksen työvuorojaksosta maksetaan työvuorojen määrästä riippuen 350 – 1500 euroa enemmän kuin jaksosta, johon ei osu juhlapyhiä.

Sellu- ja paperitehtailla on ensimmäistä kertaa mahdollisuus pitää tehtaat käynnissä myös juhannuksena pakollisten seisokkien jäätyä historiaan viime kesänä solmitun työehtosopimuksen ansiosta.

Puupula tuo epävarmuutta sahatavaran tuotantoon

Sahatavaraa tuotettiin tammi-maaliskuussa kaksi prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Tuotannon laskua selittänee osittain sahojen tarvitseman tukkipuun saatavuusvaikeudet. Metsänomistajat ovat vuoden kymmenen ensimmäisen viikon aikana myyneet kolmanneksen vähemmän puuta teollisuuden käyttöön kuin viime vuonna samaan aikaan. Raakapuun markkinoilla on jo nähtävissä lievää kohenemista, mutta sahoja uhkaa puupula ellei tukkipuun tarjontaa ja syksyn toimituksia voida varmistaa.

Vanerin tuotanto kasvoi edelleen ja on ennätystasolla Suomessa kautta aikojen. Tuotannon kasvu johtuu sekä parantuneesta markkinatilanteesta että käyttöönotetusta uudesta kapasiteetista.

Lisätietoja antavat:

Arto Tähtinen, johtaja, työmarkkinapolitiikka, Metsäteollisuus ry, puh. 09-132 4442

Tuotantotiedoista: Esa-Jukka Käär, pääekonomisti, Metsäteollisuus ry, puh. 09-132 6616

Markku Paavilainen, johtaja, puutuoteteollisuus, Metsäteollisuus ry, puh. 09-132 6663

Metsäteollisuuden tuotanto Suomessa tammi-maaliskuussa 2006