AKT:n työtaistelutoimet uhkaavat metsäteollisuuden vientiä

Tiedotteet |

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n käynnistämät työtaistelu-uhat ja laittomat työtaistelutoimet uhkaavat metsäteollisuuden vientiä ja aiheuttavat Suomelle vientitulojen menetyksiä.

Häiriöt ja uhkat heikentävät asiakkaiden luottamusta suomalaisten metsäteollisuuden toimituskykyyn ja vaikeuttavat kotimaisten tehtaiden menestymisen mahdollisuuksia. 

"AKT:n vaatimukset eivät ole tätä päivää. Ne poikkeavat täysin siitä, mitä on sovittu muiden, vastuunsa tuntevien vientialojen liittojen kanssa ja toimenpiteet vaarantavat metsäteollisuuden työpaikkoja", sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkina-asioista vastaava varatoimitusjohtaja Jari Forss.  

"AKT:n toimenpiteet eivät kohdistu ainoastaan Satamaoperaattoreihin vaan koko vientiteollisuuteen ja koko suomalaisen yhteiskunnan selviytymiseen taantumasta", muistuttaa Forss. 

"Suomalaisella metsäteollisuudella, joka on käynyt läpi rankkaa rakennemuutosta, on tehtyjen toimien ansiosta hyvät lähtökohdat menestyä taantumasta noustaessa. Menestymisen mahdollisuuksia ei pidä murentaa vientitoimituksia vaikeuttamalla."

Lisätietoja antaa:

Jari Forss, varatoimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 4440, 040 – 570 7652

Taustatietoa toimituksille:

Metsäteollisuuden viennissä ja tuonnissa käytetään Suomessa yli 15 merisatamaa. Satamien kautta lähtee päivittäin vuoden ympäri noin 20 rahtilaivalastillista tuotteita pääasiassa Euroopan markkinoille.

Alan vientikuljetukset ovat noin 20 miljoonaa tonnia vuodessa, minkä lisäksi maahamme tuodaan tuotteiden raaka-aineita lähes saman verran.

Suomessa toimii 50 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta, noin 170 teollisen mittakaavan sahaa sekä 15 levytehdasta. Yritykset valmistavat lähes 100 miljoonan eurooppalaisen paperituotteet ja 50 miljoonan asiakkaan puutuotteet Suomessa.

Viestintäkontakti:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, puh. 09 132 66 45 tai 040 548 66 75