AKT:n lakonuhka pysäyttää jo metsäteollisuuden kuljetuksia

Tiedotteet |

”AKT:n lakonuhka murentaa asiakkaiden luottamusta suomalaisen metsäteollisuuden toimituskykyyn", tiivistää koko metsäteollisuuden huolen alan etujärjestön, Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan.

"Nyt kaikkiin vientialoihin rajusti iskevillä toimilla syödään suomalaisia työpaikkoja ja suomalaisten tehtaiden mahdollisuudet toimia kansainvälisessä kilpailussa. Suomella on jatkossa entistä huonompi maine toimitusmaana", jatkaa Kari Jordan

AKT:n lakonuhka pysäyttää jo metsäteollisuuden kuljetuksia satamiin eikä tuotteita saada toimitettua asiakkaille. Tänäänkin meneillään oleva laiton työnseisaus ruuhkauttaa viikon vilkkaimman päivän Kotkan satamassa. Suman jälkien purkaminen kestää viikon ja hidastaa toimituksia asiakkaille entisestään.

Toimet nostavat myös kuluttajien ostamien tuontitavaroiden kustannuksia, koska kuljetusketju ei toimi.

Tilauksia pois suomalaisilta tehtailta

Työtaistelu-uhan vuoksi tilauksia siirretään jo pois Suomesta, ja uudet tilaukset menevät metsäteollisuuden muissa toimintamaissa sijaitseville tehtaille. Samalla suomalaisten yksiköiden tuottavuus heikkenee. Varastoissa seisovilla tai liian myöhään toimitetuilla tuotteilla ei ole asiakkaalle enää arvoa vaan tavarantoimittaja kärsii menetykset.

Meneillään olevien laittomien työtaistelutoimien vuoksi laivoja ei ehditä lastata käytettävissä olevassa ajassa ja laivat palaavat tyhjinä takaisin päämarkkinoille Keski-Eurooppaan. Satamien varastot ovat täyttymässä, eivätkä kaikki satamat enää ota vastaan junavaunuja, jolloin myös yritysten varastot täyttyvät.

Satamien lakko uhkaa siirtää osan metsäteollisuuden tuotannosta ulkomaille pysyvästi. Viennin pysäyttävä lakko olisi Suomelle katastrofi tilanteessa, jossa jokaisesta tilauksesta kamppaillaan tiukassa kilpailussa.

Mikäli vienti pysähtyy Suomen metsäteollisuuden osalta vientituloja jää saamatta 30 miljoonaa euroa joka päivä ja 200 miljoonaa euroa viikossa. Lyhyen aikavälin lisäksi alan työpaikkoja menetetään myös pitkässä juoksussa, sillä Suomi häviää kilpailussa alan investoinneista.

Lisätietoja antaa:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6600.

AKT:n työtaistelutoimet uhkaavat metsäteollisuuden vientiä 

Taustatietoa toimituksille:
Metsäteollisuuden viennissä ja tuonnissa käytetään Suomessa yli 15 merisatamaa. Satamien kautta lähtee päivittäin vuoden ympäri noin 20 rahtilaivalastillista tuotteita pääasiassa Euroopan markkinoille.

Alan vientikuljetukset ovat noin 20 miljoonaa tonnia vuodessa, minkä lisäksi maahamme tuodaan tuotteiden raaka-aineita lähes saman verran.

Suomen metsäteollisuus valmistaa lähes 100 miljoonan eurooppalaisen paperituotteet ja 50 miljoonan asiakkaan puutuotteet.

Suomessa toimii 50 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta, noin 170 teollisen mittakaavan sahaa sekä 15 levytehdasta. Yritykset valmistavat lähes 100 miljoonan eurooppalaisen paperituotteet ja 50 miljoonan asiakkaan puutuotteet Suomessa.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 200 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajalle ympäröivään yhteiskuntaan ja vaikuttavat jopa 500 000 työpaikkaan. Suomen metsäklusteri tuo kolmanneksen maamme nettovientituloista.

Viestintäkontakti:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, puh. 09 132 66 45 tai 040 548 66 75