Aktiivinen metsänhoito tuo puuta markkinoille

Tiedotteet |

Metsäteollisuus tarvitsee yksityismetsistä huomattavasti nykyistä enemmän puuta

Puun kasvava käyttö nykyisiin tuotteisiin, energiaksi sekä tulevaisuuden uusiin tuotteisiin edellyttää, että puuta saadaan tasaisesti markkinoille ja metsien kasvukunnosta pidetään huolta. Viime vuosikymmenten hyvän metsänhoidon ansiosta metsämme kasvavat lähes 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Silti kestäviä hakkuumahdollisuuksia jää jatkuvasti runsaasti käyttämättä.


Metsäsuunnitelmien hyödyntämistä lisättävä

Tilakohtainen metsäsuunnitelma kertoo metsänomistajalle metsän hoitotarpeet ja hakkuumahdollisuudet. Metsäsuunnitelmien toteutuminen jää kuitenkin usein puolitiehen. Suunnitelmien hyödyntämistä voidaan parantaa tehostamalla metsävaratietojen käyttöä ja lisäämällä metsänomistajille suunnattavaa palvelujen markkinointia. 

”Metsäsuunnitelmien lähtökohtana on metsien parhaan tuoton varmistaminen nykytietämyksen pohjalta. Tähän perustuvat myös suunnitelman toimenpide-ehdotukset. Mikäli kaikki metsänomistajat hoitaisivat metsiään suunnitelmien mukaan, teollisuus saisi vuosittain  tarvitsemansa puun – ja omistajat saisivat pitkällä aikavälillä suurimman tuoton omaisuudelleen”, toteaa Antti Otsamo, Metsäteollisuus ry:n metsäasioiden päällikkö.

Metsävaratiedot laajempaan käyttöön

Metsävaratietojen eli hakkuu- ja metsänhoitokohteiden tietojen välittämistä eri toimijoille on edistettävä metsänomistajien luvalla. Tämä mahdollistaa palvelujen laajemman markkinoinnin ja metsänomistaja saa käyttöönsä kattavasti alueen eri toimijoiden tarjoukset metsänhoitopalveluista ja puukauppamahdollisuuksista. Viime kädessä metsänomistaja itse tekee päätökset metsien hoitotoimista ja puukaupoista.

”Metsänomistajien aktiivisuuden lisääntyminen metsiensä hoidossa toisi puuta markkinoille tasaisesti ja turvaisi tulevaisuuden puuvarojen kehityksen. Samalla se vahvistaisi kaikkien metsäpalvelujen kysyntää. Koko arvoketju toisi myös lisää tuloja ja työpaikkoja maamme haja-asutusalueille”, sanoo Otsamo.

Lisätietoja:

Antti Otsamo, metsäasioiden päällikkö, Metsäteollisuus ry, puh. 040 719 7734