Aktiivinen metsänhoito tuo puuta markkinoille ja varmistaa metsän kasvun tulevaisuudessa

Tiedotteet |

Metsäteollisuus tarvitsee yksityismetsistä nykyistä enemmän puuta. Puun kasvava käyttö jalostukseen ja energiaksi edellyttää, että puu saadaan markkinoille ja metsien kasvukunnosta pidetään huolta.

Viime vuosikymmenten hyvän metsänhoidon ansiosta metsämme kasvavat lähes 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kestäviä hakkuumahdollisuuksia jää jatkuvasti runsaasti käyttämättä. Teollisuus tarvitsee yksityismetsistä 60 milj.m3 puuta vuodessa. Metsäteollisuuden raaka-ainehuolto on yksityismetsien varassa, joista tulee 80 % teollisuuden kotimaisesta puusta.

 

Metsäsuunnitelmien hyödyntämistä lisättävä

Tilakohtainen metsäsuunnitelma kertoo metsänomistajalle metsän hoitotarpeet ja hakkuumahdollisuudet. Metsäsuunnitelmien toteutuminen jää kuitenkin usein puolitiehen. Suunnitelmien hyödyntämistä voidaan parantaa tehostamalla metsävaratietojen käyttöä ja lisäämällä metsänomistajille suunnattavaa palvelujen markkinointia. 

Metsänomistajia tulee kannustaa metsävaratietojen eli hakkuu- ja metsänhoitokohteiden tietojen välittämiseen eri toimijoille.  Tämä mahdollistaa palvelujen laajemman markkinoinnin ja metsänomistaja saa käyttöönsä kattavasti alueen eri toimijoiden tarjoukset metsänhoitopalveluista ja puukauppamahdollisuuksista. Viime kädessä metsänomistaja itse tekee päätökset metsien hoitotoimista ja puukaupoista.

Metsänomistajien aktiivisuuden lisääntyminen metsiensä hoidossa toisi puuta markkinoille tasaisesti ja turvaisi tulevaisuuden puuvarojen kehityksen. Samalla se vahvistaisi kaikkien metsäpalvelujen kysyntää. Koko arvoketju toisi myös lisää tuloja ja työpaikkoja maamme haja-asutusalueille.   

Lisätietoja:
Anders Portin, metsä- ja infrastruktuurijohtaja,
Metsäteollisuus ry, puh. 040 – 586 6179