Ainespuuhun kohdistetun energiatuen alentaminen on askel oikeaan suuntaan

Tiedotteet |

Eduskunta hyväksyi ainespuuhun kohdistetun energiatuen alentamisen 40 prosentilla. Päätös on oikean suuntainen, mutta ei poista kilpailun vääristymää puumarkkinoilla. Jatkossa järeän puun hakkuukohteista korjatun ainespuun polton tukemisesta tulee luopua kokonaan.

Metsähaketukea koskeva päätös on merkittävä teollisuus- ja biotalouspoliittinen linjaus. Eduskunnan päätös tukitason leikkaamisesta on askel oikeaan suuntaan. Nyt tehty päätös tuen alentamisesta on saatettava voimaan mahdollisimman pikaisesti, mikä edellyttää asian nopeaa käsittelyä Euroopan komissiossa.

Myös alennettu tuki jatkaa epäoikeudenmukaista kilpailutilannetta, jossa metsäteollisuus joutuu ostamaan puun omalla rahalla, mutta metsähakesähkön tuottaja saa tukea valtiolta. Metsäteollisuus ei vastusta ainespuun energiakäyttöä, kun se tapahtuu ilman kilpailua vääristäviä tukia. Ainespuulta poistettu tuki kohtelisi tasapuolisemmin puun eri käyttömuotoja sekä parantaisi metsäteollisuuden toiminta- ja investointiedellytyksiä Suomessa.

Uusiutuvan energian sekä metsähakkeen käyttötavoite saavutetaan myös ilman jalostuskelpoisen puun polton tukia. Jatkossa metsähakesähkötuki on siis kohdennettava jalostuskelpoisen puun sijasta energiapuuhun, jonka hyödyntämistä rajoittavat ja markkinoille tuloa heikentävät korkeat korjuu- ja kuljetuskustannukset. Tuki kohdennettaisiin tuolloin esimerkiksi hakkuutähteisiin, kantoihin ja nuorten metsien pienpuuhun, joiden käyttö voidaan yli kaksinkertaistaa nykyisestä.

Lisätietoja:
Jouni Punnonen, energiajohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 040 720 4256 tai Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 045 875 8911