Ainespuuhun kohdistettu energiatuki on poistettava kokonaan

Tiedotteet |

Hallitus esittää puolitettua tukea ainespuusta tuotetulle sähkölle, mikäli puu korjataan järeän puun hakkuukohteista. Metsäteollisuuden mielestä tällaisen ainespuun polttoa ei pidä tukea lainkaan.

Hallituksen esittämä malli jatkaisi epäoikeudenmukaista kilpailutilannetta, jossa metsäteollisuus joutuisi ostamaan puun omalla rahalla, mutta metsähakesähkön tuottaja saisi tukea valtiolta. Ainespuulta poistettu tuki kohtelisi tasapuolisemmin puun eri käyttömuotoja, edistäisi markkinaehtoista biotaloutta sekä parantaisi metsäteollisuuden toiminta- ja investointiedellytyksiä Suomessa.

Eduskuntakäsittelyyn etenevä metsähakekysymys on merkittävä teollisuuspoliittinen linjanveto. Kansanedustajilta tarvitaan päätös ainespuulle kohdistetun tuen poistamisesta. Päätös vauhdittaisi Suomen kasvun kärkihankkeeksi valittua biotaloutta, jonka toteutuminen edellyttää menestyvää metsäteollisuutta ja sen raaka-ainepohjan turvaamista muun muassa varmistamalla reilu markkinakilpailu puun eri käyttömuotojen kesken.

Kotimaisen puun tarve on metsäteollisuuden investointisuunnitelmien myötä nousemassa ennätystasolle ja sen myötä kilpailu puumarkkinoilla kiristyy merkittävästi. Sekä puunjalostusta että bioenergian tuotantoa edistetään parhaiten kasvattamalla markkinoille tulevan puun kokonaismäärää ja huolehtimalla puumarkkinoiden toimivuudesta.

Kilpailukykyinen metsäteollisuus mahdollistaa markkinaehtoisen puunkäytön lisäämisen, uusiutuvan energian lisäämisen sekä vero- ja vientitulojen kasvattamisen. Uusiutuvan energian sekä metsähakkeen käyttötavoite saavutetaan ilman jalostuskelpoisen puun polton tukia. Metsäteollisuus ei vastusta ainespuun energiakäyttöä, kun se tapahtuu ilman kilpailua vääristäviä tukia.

Jatkossa metsähakesähkötuki on kohdennettava jalostuskelpoisen puun sijasta energiapuuhun, jonka hyödyntämistä rajoittavat ja markkinoille tuloa heikentävät korkeat korjuu- ja kuljetuskustannukset. Tuki kohdennettaisiin tuolloin esimerkiksi hakkuutähteisiin, kantoihin ja nuorten metsien pienpuuhun, joiden käyttö voidaan yli kaksinkertaistaa nykyisestä.

Lisätietoja: Jouni Punnonen, energiajohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 040 720 4256 tai
Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 045 875 8911