Ahtaajien lakko romuttaa metsäteollisuuden viennin elpymisen

Tiedotteet |

Satamien ahtaajien lakko pysäyttää metsäteollisuuden vienti- ja tuontikuljetukset ja sen myötä kaikki toimitukset asiakkaille. Lisää tuotantoa siirtyy kilpailijamaihin, minkä vuoksi Suomessa menetetään metsäteollisuuden ja sen koko verkoston työpaikkoja.

Vientituloja menetetään metsäteollisuuden osalta 30 miljoonaa euroa jokaisena lakkopäivänä.

"Lakon vuoksi tuotantoa siirtyy pois Suomesta. Vientiasiakkaat ostavat puu- ja paperituotteita edelleen, mutta toimitukset eivät tule Suomesta. Lakon vaikutukset vähentävät suomalaista työtä ja työpaikkoja metsäteollisuudessa ja sen verkostossa muilla aloilla", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

"Viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla metsäteollisuuden vienti alkoi jo elpyä, mutta nyt alkava lakko romuttaa orastavan elpymisen. Yritysten ponnistelut suomalaisen tuotannon kilpailukyvyn parantamiseksi ovat myös valumassa hiekkaan", muistuttaa Jaatinen.

"Satamalakon kustannukset tulevat vientiteollisuuden maksettavaksi. Maksumiehiksi joutuvat myös alan ja koko arvoketjun työntekijät sekä alueet, joilla yritykset toimivat. Lakon kansantaloudelliset vaikutukset ovat myös erittäin merkittävät ja sen vaikutuksia kurotaan kiinni pitkään."

Metsäteollisuuden tuotantokapasiteetista 60 prosenttia sijaitsee Suomen ulkopuolella muissa toimintamaissa. Osa yrityksistä voi siirtää tilauksia kilpailijamaissa sijaitseville tehtailleen.

Lisätietoja antavat:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 66 00 (soittopyynnöt: Monica Lindroos, toimitusjohtajan assistentti, puh. 09 – 132 6601 tai 0400 – 900 801)

Jari Forss, varatoimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 4440 tai 040 – 570 7652

Taustatietoa toimituksille:

Paperiteollisuus valmistaa Suomessa joka päivä, pyhänä ja arkena, noin 20 000 – 25 000 rullaa paperia. Rulla painaa noin 1,5 tonnia ja sen halkaisija on runsas metri. Näin suurilla volyymeillä, varastotilat täyttyvät lakon alkaessa nopeasti eikä tuotantoa voida jatkaa. Paperiteollisuuden tuotteista menee vientiin noin 90 prosenttia ja puutuoteteollisuuden tuotteista noin 60 prosenttia.

Sahojen tuotannossa tähän aikaan vuodesta jokainen viikko merkitsee yli 200 000 kuution pudotusta vuosituotannosta. Sahojen toiminnan lakatessa katkeaa myös selluhakkeen tuotanto ja toimitukset sellutehtaille.

Metsäteollisuuden viennissä ja tuonnissa käytetään Suomessa yli 15 merisatamaa. Satamien kautta lähtee päivittäin vuoden ympäri noin 20 rahtilaivalastillista tuotteita pääasiassa Euroopan markkinoille. Tuotteita kuljetetaan satamiin sekä junilla että kumipyöräkuljetuksin. Alan vientikuljetukset ovat noin 20 miljoonaa tonnia vuodessa, minkä lisäksi maahamme tuodaan tuotteiden raaka-aineita lähes saman verran.

Suomessa toimii 50 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta, noin 170 teollisen mittakaavan sahaa sekä 15 levytehdasta. Yritykset valmistavat lähes 100 miljoonan eurooppalaisen paperituotteet ja 50 miljoonan asiakkaan puutuotteet Suomessa.

Viestintäkontakti:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, puh. 09 132 66 45 tai 040 548 66 75