Aalto-yliopiston biotuotetekniikka uudistaa metsäteollisuuden koulutusta

Tiedotteet |

Tänä vuonna käynnistyvästä Aalto-yliopiston biotuotetekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuu diplomi-insinöörejä tulevaisuuden avainpaikoille. Puunjalostustekniikan tutkinto-ohjelman korvaava biotuotetekniikan tutkinto-ohjelma on ainutlaatuinen.

"Biotuotetekniikasta valmistuva diplomi-insinööri osaa hyödyntää uusiutuvien materiaalien eli puun ja muun biomassan mahdollisuudet ja kehittää uudenlaisia tuotteita," sanoo tutkinto-ohjelmaa koordinoiva Pia Lahti Aalto-yliopiston teknillisestä korkeakoulusta.

 

"Kestävä kehitys on biotuotetekniikan ytimessä. Tutkinto-ohjelma tarjoaa tulevaisuuden kannalta olennaista osaamista ja hyvät näkymät alalle, jossa kysyntä tulee kasvamaan hurjasti. Koulutus ei siis ainostaan ole kestävän kehityksen kärjessä vaan kestää muuttuvaa maailmaa itsekin."

 

Biotuotetekniikan tutkinto-ohjelma keskittyy uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön kehittämiseen ja ymmärtämiseen. Perusluonnontieteitä, kuten matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja biokemiaa hyödynnetään ympäristö- ja biotuotetekniikan näkökulmasta.

 

Pääainevaihtoehtoja ovat biojalostamot, uusien tuotteiden kehittäminen, kuitutuotetekniikka ja ympäristöasioiden hallinta.

 

Syksyllä 2010 aloittavaan tutkinto-ohjelmaan valitaan vuonna 2010 kaikkiaan 40 opiskelijaa.

 

Uudenlaisia ammattilaisia kehittämään ja kasvattamaan suomalaista

metsäteollisuutta

 

Myös muissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa opetusta ja tutkintoja on uudistettu vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita.

 

Paperi-, saha-, levy- ja kemianalan nuorten ja aikuisten ammatilliset perustutkinnot ovat uudistuneet prosessiteollisuuden perustutkinnoksi.

Kaksikymmentä ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitosta eri puolilla Suomea panostavat nyt uudenlaisten prosessiosaajien koulutukseen.

 

Lisätietoja:

Päivi Luoma, viestintäpäällikkö
etunimi.sukunimi@forestindustries.fi