2010-luvusta puurakentamisen vuosikymmen

Tiedotteet |

Kansainvälisesti menestyvän puurakennusteollisuuden luominen Suomeen edellyttää, että maassamme rakennetaan kiinnostavia esimerkkirakennuksia, rakentamismääräykset ajanmukaistetaan, huippuosaamista vahvistetaan sekä kehitetään tuotteita ja ratkaisuja.

Suomi on jäänyt puun hyödyntämisessä ja puurakentamisessa reippaasti jälkeen monista kilpailijamaista, ennen muuta Ruotsista. Tarvitaan laaja rintama puun käytön edistämiseksi, jotta 2010-luvusta tulee puun vuosikymmen.

Kun Suomeen luodaan kansainvälisesti kilpailukykyistä puutuoteteollisuutta, on panostettava erityisesti ammattimaiseen ja julkiseen rakentamiseen. Julkisissa hankinnoissa on myös näyettävä ympäristöystävällisen rakentamisen esimerkkiä.

Toimenpiteet, joilla Suomeen luodaan otolliset olosuhteet menestyvälle puurakentamisen teollisuudelle, ovat:

1. Käynnistetään puurakentamisen ohjelma

Puurakentamisen nousu saadaan aikaan poliittisella ohjauksella ja yhteisellä tahdolla. Seuraavan hallituksen ohjelmaan tarvitaan puurakentamisen ohjelma. Ohjelmalla voimme ottaa eurooppalaisen suunnannäyttäjän roolin rakentamisen energia-, ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämiseksi. 

Ohjelman tueksi tarvitaan näyttäviä pilottikohteita, joilla ennakoidaan rakentamisen tulevaa kehitystä ja jotka toimivat näkyvinä referensseinä maailmalla. Ympäristöystävällinen rakentaminen on otettava keskeiseksi kriteeriksi myös julkisissa hankinnoissa.

2. Päivitetään rakennusmääräykset Euroopan edistyksellisimmiksi

Suomen rakentamismääräykset on nopeasti saatettava eurooppalaisen kehityksen kärkeen.

3. Nostetaan puurakentamisen palvelu- ja ratkaisutarjona muiden materiaalien tasolle

Puutuoteala parantaa rakennusalan palvelu- ja ratkaisutarjontaansa. Tavoitteena on tehdä puusta helpoin, luotettavin ja kannattavin ympäristöystävällisen rakentamisen vaihtoehto.

4. Nostetaan puu tasavertaiseen asemaan rakennusalan koulutuksessa

Puurakentamisen lisääminen edellyttää myös uusia tekijöitä ja osaajia, mikä asettaa vaatimuksia koulutuksen kehittämiselle.