Tuotteiden ympäristöasiat

Metsäteollisuuden tuotteet ovat uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettuja. Käytön jälkeen metsäteollisuuden tuotteet ovat kierrätettävissä ja elinkaaren lopussa ne voidaan hyödyntää energiana. Myös lainsäädännössä tulisi suosia ympäristömyönteisiä tuotteita.

Lähes kaikella ihmisen toiminnalla on hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki kuvaa tuotteen, palvelun tai toiminnon elinkaaren aikana tuottamaa ilmastokuormaa.

Lue lisää

Vesijalanjälki ohjaa kestävään vedenkäyttöön

Vesijalanjälki tarkoittaa tuotteen koko elinkaaren aikana tarvitsemaa vesimäärää. Moni taho kehittelee vesijalanjäljen laskentaa, eikä yhteisiä laskentaperiaatteita vielä ole olemassa.

Lue lisää