Tehtaiden ympäristöasiat

Metsäteollisuus tekee pitkäjänteistä työtä ympäristönsuojelun hyväksi. Tuotantolaitosten päästöt ovat pienentyneet murto-osaan samalla kun tuotantomäärät ovat kasvaneet. Vastuullinen toiminta ja jatkuva parantaminen ympäristöasioissa takaavat hyvän kehityksen myös tulevaisuudessa.

Tarkoituksenmukaiset ja toimivat ympäristönsuojelun ohjauskeinot

Ympäristönsuojelun ohjauskeinojen tarpeellisuutta ja vaikutuksia yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn on selvitettävä ja päällekkäistä ohjausta purettava.  

Lue lisää

Ilmapäästöjä vähennetty tehokkaasti

Metsäteollisuuden hiukkas-, rikki- ja typenoksidien päästöt ilmaan ovat alle 10 prosenttia Suomen päästöistä. Hajurikkiyhdisteet ovat vähentyneet lähes merkityksettömiksi viime vuosina tehokkaiden keräily- ja käsittelyjärjestelmien ansiosta.

Lue lisää

Legionellaa esiintyy biologisilla jätevedenpuhdistamoilla

Legionella on bakteeri, joka on yleinen kaikkialla elinympäristössämme. Niitä esiintyy erityisesti vesistöissä, mutta myös maaperässä ja kiinteistöjen ja tehtaiden vesijärjestelmissä, myös metsäteollisuudessa. 

Lue lisää

Joustavilla ympäristölupamenettelyillä tehostetaan ympäristötyötä

Metsäteollisuus kannattaa etenemistä kohti yhden luukun palvelukonseptia, lupapäätösten yhdenmukaisuutta ja ennakoitavuutta sekä lupa- ja valvontaviranomaisen yhdistämistä. Toimivat sähköiset järjestelmät ovat yhden luukun mallin edellytys.

Lue lisää

Metsäteollisuus on maltillinen kemikaalien käyttäjä

Mineraaliset täyte- ja päällystysaineet muodostavat suurimman osan metsäteollisuuden käyttämistä lisäaineista. Näillä ei ole EU:n kemikaaliasetuksessa REACH:ssä rekisteröintivelvoitetta, sillä ne ovat vaarattomia luonnonaineita.

Lue lisää

Metsäteollisuuden ympäristötilastot

Metsäteollisuus on panostanut pitkäjänteisesti ympäristönsuojeluun ja päästöjen vähentämiseen.

Lue lisää

Metsäteollisuuden sivuvirtoja hyödynnetään monipuolisesti ja tehokkaasti

Suomessa massa- ja paperiteollisuuden kaatopaikkajätteiden määrä on tuotantoon suhteutettuna laskenut yli 90 % vuodesta 1992. Jotta kaatopaikkajätteitä voitaisiin edelleen vähentää, tarvitaan muutoksia jätteiden hyötykäyttöä rajoittavaan lainsäädäntöön.

Lue lisää

Vesi on metsäteollisuudelle elintärkeää

Vesi on yksi paperin valmistuksen tärkeimmistä raaka-aineista. Ilman vettä ei ole mahdollista muodostaa puun kuiduista lujaa, yhtenäistä massaa, josta kuivaamalla saadaan paperia. Lisäksi vettä tarvitaan esimerkiksi kuitujen kuljettamiseen, koneiden pesemiseen sekä lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen.

Suomen mittakaavassa metsäteollisuus on maltillinen vedenkäyttäjä. Massan- ja paperinvalmistuksen osuus on reilut kuusi prosenttia vedenotosta Suomessa. Puutuoteteollisuus vastaa alle prosentin osuudesta.

Lue lisää

Metsäteollisuus on onnistunut vesiensuojelutyössä erinomaisesti

Metsäteollisuuden veden käytön tehostamiseksi ja puhdistamiseksi on tehty vuosikymmenten ajan tuloksellista työtä. Samaan aikaan kun paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotanto on moninkertaistunut, ovat päästöt vähentyneet murto-osaan.

Lue lisää