Metsäsektorin tutkimus ja kehitys

Innovaatiot ja investoinnit ovat metsäteollisuuden uudistumisen edellytyksinä. Metsäteollisuuden uudistuminen on sekä taloudellinen että teknologinen haaste. Uusiutumiseen tarvitaan olemassa olevien tuotteiden kehittämisen lisäksi uusia tuotteita ja palveluja, ja nykyistä teknologiaa täytyy korvata uudella. Vakaa ja ennustettava toimintaympäristö ovat edellytyksiä sille, että yritykset investoivat, kehittävät uutta ja uudistuvat. Tavoitteena on, että Suomessa on menestyvä ja uusiutuva metsäteollisuus, jonka tuotteet ja palvelut ovat maailman halutuimpia. Onnistuminen riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka kilpailukykyisiä ja asiakaslähtöisiä ovat sen tuotteet, ratkaisut ja palvelut. Siksi metsäteollisuus panostaa jatkuvasti olemassa olevien ja uusien tuotteiden kehittämiseen sekä innovaatioihin.

Metsäteollisuus panostaa uusien tuotteiden kehittämiseen

Metsäteollisuus kehittää vinhaa vauhtia nykyisten tuotteiden rinnalle uusia tuotteita ja uutta liiketoimintaa. Metsäteollisuuden nykyiset tuotteet muodostavat kuitenkin pitkään liiketoiminnan perustan, sillä paperi-, pakkaus- ja puutuotteista kehitetään jatkuvasti uusia sukupolvia. Useimmat metsäteollisuuden nykytuotteista ovat kasvumarkkinoilla, mutta uusia mielenkiintoisia avauksia nähdään jo. 

Lue lisää

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot tulevaisuuden kilpailukyvyn rakentamisessa

Metsäteollisuuden menestys edellyttää kannattavuuden
parantamisen ohella uudistumista ja innovaatioita. Suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuuden mahdollisuuksiin vaikutetaan yritysten ja alan omilla toimilla sekä julkisen vallan toimenpitein. Julkista tukea ja -järjestelmiä tarvitaan synnyttämään Suomeen osaamista sekä toisaalta läpiviemään ja kiihdyttämään riskipitoisempia hankkeita. 

Lue lisää

Metsäsektorin teknologiayhteisö FTP edistää eurooppalaista tutkimusyhteistyötä

Metsäsektorin teknologiayhteisö (Forest-Based Sector Technology Platform) muodostaa Euroopassa alan keskeisten toimijoitten verkoston. Sen tavoitteena on vaikuttaa EU:n tutkimusohjelmiin siten, että metsäperusteisiin tutkimushankkeisiin kohdennettaisiin tutkimusrahaa ja tehostetaan eurooppalaisen metsäsektorin yhteistä tutkimusta. 

Lue lisää