Puu- ja metsäpalvelumarkkinat

Puuraaka-aineen saatavuuden parantaminen on metsäteollisuuden investointien ja kilpailukyvyn perusedellytys. Nykyiset metsävaramme antavat mahdollisuuden lisätä merkittävästi kotimaisen puun käyttöä.

Kotimaiselle puulle on kysyntää

Jos puuta saataisiin yksityismetsistä käyttöön selvästi nykyistä
enemmän, Suomen bruttokansantuote kasvaisi sadoilla miljoonilla euroilla vuosittain. Lisääntyvä kotimaisen puun käyttö toisi uusia työpaikkoja eri puolille maatamme.

Lue lisää

Metsäteollisuus tarvitsee puuraaka-ainetta tasaisesti ja kilpailukykyiseen hintaan

Kansallisen metsäpolitiikan päätavoitteena tulee olla metsien käyttöasteen nostaminen ja kestävien hakkuumahdollisuuksien hyödyntäminen. On tärkeää parantaa puun markkinoille tuloa, jotta varmistetaan puun riittävyys kasvavaan tarpeeseen sekä jalostukseen että energiakäyttöön.

Lue lisää

Puuntuotannon turvaamiseen panostettava

Kotimaisen puun tarve teolliseen jalostukseen on voimakkaassa kasvussa. Lisäksi puun energiakäyttö kasvaa. Metsien kasvukunnosta on pidettävä huolta.   

Lue lisää

Yksityismetsien puukauppa

Suomen metsien kasvu on reilut 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kasvu ylittää vuotuisen puuston poistuman, joten metsävaramme karttuvat kaiken aikaa. Samalla metsät sitovat yhä enemmän hiilidioksidia ilmakehästä.

Lue lisää

Metsätietolaki avain metsäalan digitalisaatioon

Metsänhoito- ja puukauppapalveluja markkinoivien tahojen pitää entistä paremmin tavoittaa metsänomistajat, joiden metsissä on toimenpidekohteita. 

Lue lisää

Metsänhoitoa kehitettävä Suomessa ammattimaisempaan suuntaan

Teollisuuden toiminnan edellytys on puun tasainen saanti markkinoille kilpailukykyisin kustannuksin. Metsien käyttöasteen nostaminen ja puun markkinoille tulon parantaminen edellyttävät metsänomistuksen radikaalia rakennemuutosta. 

Lue lisää

Yhteismetsällä suunnitelmallista ja kannattavaa metsätaloutta

Yhteismetsä on osakastilojen yhteisesti omistama metsäalue, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakkaiden hyväksi.

Lue lisää

Miten teen puukaupan?

Metsäteollisuusyritysten nettisivuilta löydät puunostajien yhteystiedot sekä sähköisiä tarjouspyyntösivuja. Puunostajat tarjoavat myös metsänhoitopalveluja.

Lue lisää

Puukauppatilastot

Puukauppatilastoissa julkaistaan Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten ostomäärät yksityismetsistä sekä kantohinnat hakkutavoittain ja puutavaralajeittain. Tilastoa päivitetään joka maanantai. Puun hintaan vaikuttavat monet eri tekijät.

Lue lisää