Logistiikka

Logistiikan merkitys metsäteollisuuden kilpailukyvylle on merkittävä. Kuljetusten, varastoinnin ja logistiikan hallinnointikustannusten osuus metsäteollisuusyritysten liikevaihdosta on arviolta 15-20 %. Suomen sisällä metsäteollisuuden raaka-aineita ja tuotteita kuljetetaan noin 80 miljoonaa tonnia vuodessa, josta 70-80 % suurin osa on tiekuljetuksia ja loput lähinnä rautatiekuljetuksia. Satamien kautta metsäteollisuuden tuotteita ja raaka-aineita viedään ja tuodaan noin 20 miljoonaa tonnia vuodessa.

Merenkulun ympäristösääntely nostaa kustannuksia

Merikuljetusten toimivuus ja kilpailukyky ovat metsäteollisuudelle elinehto. Toimialan tuotannosta vientiin menee yli 90 prosenttia, ja viennistä yli 90 prosenttia kuljetetaan meritse. Suomen satamien kautta alan tuotteita ja raaka-aineita kuljetetaan vuosittain noin 20 miljoonaa tonnia. Viennistä noin 80 % menee Eurooppaan, jonne Itämeri on käytännössä ainoa vaihtoehtoinen merireitti. 

Lue lisää