Liikenneväylät

Metsäteollisuuden kuljetuksiin tarvitaan kaikkia liikenneväyliä koko maassa - pääteiden ja -ratojen ohella myös alempaa tieverkkoa kuten metsä- ja muita yksityisteitä sekä vähäliikenteisiä rataosuuksia. Metsäteollisuuden viennissä ja tuonnissa käytetään Suomessa yli 15 merisatamaa ja useimpia sisävesisatamiamme.

Panostukset liikenneväyliin ja kaluston tehokkuuteen parantavat kuljetusketjun toimivuutta

Hallituskaudella 2016-2019 liikenneväylien kunnossapitoon on suunniteltu merkittävää lisärahoitusta. Tarkoitus on hallituksen nk. kärkihankerahoituksella pysäyttää väylien korjausvelan kasvu ja vähentää sitä, sekä toisaalta siirtää osa väylien kehittämishankkeisiin suunnitellusta rahoituksesta investoinneista kunnossapitoon. Korjausvelkarahoitus vuosille 2016-2018 on jo allokoitu tie-, rata- ja vesiväyläkohteisiin.

Lue lisää