Ilmasto ja päästökauppa

Metsäteollisuus valmistaa uusiutuvasta puusta ilmastomyönteisiä tuotteita. Maailmanlaajuisesti kattavan ja tasapuolisen ilmastosopimuksen luominen on kansainvälisessä kilpailussa toimivalle metsäteollisuudelle tärkeää. EU:n päästökaupan aiheuttamista kilpailuhaitoista on päästävä eroon.

EU:n vuoden 2020 jälkeisen energia- ja ilmastopolitiikan on parannettava kilpailukykyä

Keskeisiä kulmakiviä energia- ja ilmastopolitiikassa ovat energian saannin varmuus ja kohtuuhintaisuus sekä ilmastonmuutoksen hillintä. Ainoastaan menestyvä teollisuus kykenee panostamaan ilmastomyönteiseen tuotantoon.

Lue lisää

Päästökauppakompensaatio vähentää päästöjä globaalisti

Metsäteollisuus on energiaintensiivistä teollisuutta, joka tarvitsee tuotteittensa valmistukseen runsaasti energiaa. Tämä vaikuttaa yhteiseen ilmastoomme siitä riippumatta, onko tuotanto Suomessa tai Euroopan ulkopuolella. 

Lue lisää

Metsäteollisuus panostaa ilmastoratkaisuihin

Suomen on suosittava useita vähäpäästöisiä energiamuotoja, jotka turvaavat tehtaiden ympärivuotisen ja -vuorokautisen käynnin. Metsäteollisuus on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä jo pitkään. Tämä kuuluu tavoitteisiin jatkossakin.

Lue lisää

Ilmastopolitiikasta voi koitua Suomelle kylmää kyytiä

Pellervon taloustutkimuksen (PTT) on selvityksen mukaan EU:n 
ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden saavuttaminen aiheuttaa 
merkittäviä kustannuksia Suomen eri kansantalouden sektoreille kuten teollisuudelle ja kotitalouksille.

Lue lisää

Päästöoikeuksien jakoperiaatteet muuttuivat

Vuoden 2013 alussa alkaneella kolmannella päästökauppakaudella päästöoikeuksia jaetaan pääasiassa huutokaupalla. Kaukolämpö ja teollisuus saavat osan päästöoikeuksista ilmaiseksi. Mikäli joku teollisuussektori on määritelty hiilivuototoimialaksi, saa se täyden ilmaisjaon, mutta ei päästöjensä mukaan, vaan vertailuarvon perusteella. 

Lue lisää

Puusta valmistetut tuotteet ovat ilmastomyönteisiä

Puusta jalostetut tuotteet korvaavat fossiilisista ja uusiutumattomista materiaaleista valmistettuja tuotteita. Kierrätyksen jälkeen elinkaaren lopussa ne voidaan hyödyntää bioenergian tuotannossa.

Lue lisää