Energiatuet ja verotus

Metsäteollisuuden tuotteiden valmistamiseen tarvitaan energiaa, mutta tuotanto on tehokasta ja päästöt alhaisella tasolla. Energiaverojen keventäminen on investointi metsäteollisuuden kilpailukykyyn ja edistää energiaintensiivisen tuotannon säilymistä Suomessa.

Metsäteollisuus panostaa ilmastoratkaisuihin

Suomen on suosittava useita vähäpäästöisiä energiamuotoja, jotka turvaavat tehtaiden ympärivuotisen ja -vuorokautisen käynnin. Metsäteollisuus on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä jo pitkään. Tämä kuuluu tavoitteisiin jatkossakin. Suomen on vältettävä lisäkustannusten luomista esimerkiksi energiaveroja nostamalla.

Lue lisää