Mikä on metsäteollisuus ry?

Metsäteollisuus ry on metsäteollisuutta Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö, joka edistää metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä ja myönteistä julkisuuskuvaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Metsäteollisuus ry:n visiona on, että Suomi on kilpailukykyinen ja innovatiivinen toimintaympäristö metsäteollisuuden tuotannolle, työllisyydelle ja investoinneille.

Metsäteollisuus ry:n tavoitteena on parantaa alan kustannuskilpailukykyä ja vahvistaa toimialan menestymisen edellytyksiä.

Metsäteollisuuden menestyminen on tärkeää Suomelle, sillä Suomen viennistä noin viidennes muodostuu metsäteollisuuden tuotteita. Toimiala on myös merkittävä työllistäjä. Metsäteollisuus työllistää suoraan noin 42 000 henkilöä ja välillisesti noin 160 000 suomalaista.