Vastuullinen talouspolitiikka

Metsäteollisuus on suomalaisen hyvinvoinnin mahdollistaja, viennin veturi ja tärkeä osa kansantalouttamme. Siksi kannamme vastuuta koko maan talouden pitkän aikavälin hyvinvoinnista.

Tavoitteemme:

  • Kestävästi järjestetty julkinen talous on kansantalouden peruspilari, joka parhaiten turvaa suhdanneheilahtelujen ja ikärakenteen aiheuttamilta paineilta.
  • Kansainvälinen verokilpailu edellyttää, että Suomen kokonaisveroaste ei voi olla liian korkea tai julkisen sektorin koko liian suuri.
  • Yritysverotuksen tulee olla kilpailukykyinen, jotta yritystoiminta säilyisi houkuttelevana Suomessa.
  • Teollisuuden vientituloja tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa turvaamaan hyvinvointivaltion menot Suomessa.
  • Hallituksen tulee jatkossakin sitoutua siihen, ettei teollisuuden kustannuksia lisätä.