Työelämän uudistaminen

Haluamme turvata työpaikat Suomessa ja luoda edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle. Metsäteollisuus on hyvä ja vastuullinen työnantaja – haluamme olla sitä myös tulevaisuudessa. Haluamme lisätä paikallisten osapuolien mahdollisuuksia ja vastuuta työehtojen kehittämisessä.

  • Työmarkkinaneuvottelut tulee jatkossakin käydä alakohtaisesti niin, että mahdollistetaan työehtosopimusten sisältöjen uudistaminen.

Työrauhaa on parannettava:

  • Poliittisten lakkojen ja tukilakkojen käyttöä ja pituutta tulee rajoittaa.
  • Laittomista työtaisteluista tuomittavien sakkojen määrää tulee nostaa.
  • Työtuomioistuinprosessia tulee nopeuttaa ja keventää laittomia työtaisteluita koskevissa asioissa.

Työlainsäädäntöä tulee uudistaa

  • Työelämää koskevaa lainsäädäntöä tulee valmistella keskeisten työmarkkinatoimijoiden kanssa.
  • Työsopimuslakia, irtisanomisperusteita tai irtisanomismenettelyä tulee ennemminkin joustavoittaa kuin jäykistää. Lainsäädännön määräyksistä tulee voida laajemmin sopia toisin työehtosopimuksissa ja paikallisesti työmarkkinatoimijoiden kesken.
  • Yritysten kustannusrasitusta ei saa kasvattaa eikä kilpailukykyä heikentää työlainsäädännön jäykkyyksiä tai velvoitteita lisäämällä.