Puuraaka-aineen saatavuus ja metsien käytön arvostuksen lisääminen

Suomessa metsät voivat hyvin. Suomessa voidaan edelleen lisätä kestävästi puun jalostuskäyttöä. Metsien käyttöön, hoitoon ja suojeluun liittyvät tavoitteet ovat kaikki yhteen sovitettavissa. Metsät, metsäteollisuus ja hyvä metsänhoito ovat avainasemassa irtauduttaessa fossiilitaloudesta ja torjuttaessa ilmastonmuutosta.

Lisätään metsien kasvua, puumäärää ja hiilivarastoa

  • Vahvistetaan metsänjalostuksen resursseja.
  • Kannustetaan metsänomistajia aktiiviseen metsänhoitoon.

Parannetaan talousmetsien monimuotoisuutta ja vähennetään metsätalouden vesistövaikutuksia

  • Varmistetaan vapaaehtoisen METSO-suojeluohjelman toteutus.
  • Kannustetaan metsänomistajia monimuotoisuuden suojeluun ja talousmetsien luonnonhoitoon.
  • Hyödynnetään parhaita käytäntöjä metsätalouden vesiensuojelussa.
  • Hyödynnetään paikkatietoa toimenpiteiden suunnittelussa.

Vahvistetaan puun tarjontaa

  • Kehitetään metsäverotusta aktiiviseen metsänhoitoon kannustavaksi.
  • Vähennetään kuolinpesäomistusta ja lisätään yhteismetsäomistusta.

Käytetään metsiä kansantaloudellisesti järkevästi – tasapuolinen kilpailu puumarkkinoille

  • Poistetaan metsähakkeen sähköntuotantotuki jalostuskelpoiselta runkopuulta.