Kilpailukykyinen energia- ja liikennepolitiikka, kestävä ympäristöpolitiikka

Metsäteollisuuden kilpailuedellytysten on oltava vähintään samalla tasolla kuin tärkeimmissä kilpailijamaissa. Ratkaisevaa on, että energiaintensiivisen teollisuuden kustannuksia ei nosteta. Logistisesti olemme markkinoihin nähden takamatkalla, siksi liikennepolitiikan tulisi tukea teollisuuden toimintaedellytyksiä. Myös ympäristöpolitiikan. Suomessa osataan arvostaa metsiä ja kunnioittaa ympäristöä, tuotanto Suomessa on globaalisti arvioituna ympäristöteko.

Ajetaan päästöjä vähentävää globaalia ilmastopolitiikkaa

 • Yksipuoliset tavoitteiden kiristykset voivat ajaa tuotantoa löysien ympäristönormien maihin.
 • Myös merikuljetusten ympäristösääntelyn globaali aikataulu.

Huomioidaan ympäristötehokkaan vientiteollisuuden tarpeet

 • Energiaverotuksen oltava kilpailukykyinen kansainvälisesti vertaillen.
 • Biosähköä ja -lämpöä koskevat politiikkatoimet eivät saa vääristää puumarkkinoita.
 • Useiden maiden tavoin päästökauppakompensaatiota jatkettava.
 • Energiatehokkuussopimustoimintaa jatkettava.
 • Päästökauppaa ei pidä heikentää päällekkäisellä ohjauksella,
  kuten veroilla tai tuilla.

Biopohjaisen kiertotalouden vahvistaminen

 • Puretaan sivuvirtojen hyödyntämistä vaikeuttavat sääntelyesteet.
 • Edistetään ravinteiden kierrätystä teollisuuden sivuvirtoja hyödyntämällä.
 • Kannustetaan vapaaehtoiseen materiaalitehokkuuden sitoumustoimintaan.

Edistetään Suomea ennakoitavana investointiympäristönä

 • Yritysten omaehtoiset vastuullisuustoimet otettava huomioon vaihtoehtona lainsäädännölle.
 • Ympäristölupien käsittelyaikoja lyhennettävä.
 • EU-sääntelyn toimeenpanossa ei lisätä kilpailukykyä haittaavaa ylimääräistä taakkaa.

Vientiteollisuuden kilpailukyvyn varmistaminen ja ilmaston- muutoksen hillitseminen logistiikkaa ja infraa kehittämällä

 • Vuotuista väylärahoitusta nostettava vähintään 300 miljoonalla painottaen alempiasteista tieverkkoa.
 • Metsäteollisuuden kuljetustarpeet otettava huomioon liikenneverkon kehittämisessä.
 • Yli 76-tonniset rekat, suuremmat junat ja laivat kasvavasti käyttöön.
 • Kuljetusketjuun kohdistuvia veroja ja maksuja ei ole varaa nostaa.