Metsäteollisuudella kasvua ja kilpailukykyä tukevat tavoitteet tulevalle vaalikaudelle

Metsäteollisuus toivoo seuraavan hallituksen huolehtivan vastuullisen talouspolitiikan jatkuvuudesta, tekevän voitavansa kansainvälisen kaupan pelisääntöjen vahvistamiseksi ja jatkavan työelämän uudistamista. Lisäksi metsäteollisuus toivoo puuraaka-aineen saatavuuden turvaamista ja metsien käytön arvostamisen lisäämistä sekä kilpailukykyistä energia- ja liikennepolitiikkaa ja kestävää ympäristöpolitiikkaa.

Suurella osalla suomalaista metsäteollisuutta on mennyt viime vuosina varsin hyvin. Uusituvasta raaka-aineesta valmistettujen ja ilmastomyönteisten tuotteiden kysyntä on korkealla, ja moni globaali trendi tukee puupohjaisten tuotteiden kysynnän kasvua myös pitkällä aikavälillä.

Metsäteollisuus on laatinut tavoitteensa tulevalle hallitusohjelmalle. Vaikka talouden kehityksessä näkyy jo joitakin huolestuttavia merkkejä, on metsäteollisuuden vaalivaikuttamisen perussävy positiivinen ja tavoitteet maltillisia. Toimialan vahvistuneet näkymät, investoinnit ja uusiutuminen sekä suomalaisten myönteinen suhtautuminen alaan luovat kehyksen viesteille, joiden tavoitteena on vahvistaa ja vakauttaa toimintaympäristöä.

Kilpailukykyinen energia- ja liikennepolitiikka, kestävä ympäristöpolitiikka

Metsäteollisuuden kilpailuedellytysten on oltava vähintään samalla tasolla kuin tärkeimmissä kilpailijamaissa. Ratkaisevaa on, että energiaintensiivisen teollisuuden kustannuksia ei nosteta. Logistisesti olemme markkinoihin nähden takamatkalla, siksi liikennepolitiikan tulisi tukea teollisuuden toimintaedellytyksiä. Myös ympäristöpolitiikan. Suomessa osataan arvostaa metsiä ja kunnioittaa ympäristöä, tuotanto Suomessa on globaalisti arvioituna ympäristöteko.