2017-05-18-VNK-vaikuttaminen-EUn-tulevaan-monivuotiseen-rahoituskehykseen-2021-