Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koskien raskaan kaluston hiilidioksidipäästöjen seurantaa ja raportointia

Lausunnot |
Lataa tiedosto (pdf)