LVM:n lausuntopyyntö 22.12.2018: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnot |
Lataa tiedosto (pdf)