73_18_L_A-Lausunto-luonnoksesta-valtioneuvoston-asetuksen-muuttamiseksi