Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Lausunnot |
Lataa tiedosto (pdf)